Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      links     onze werkplaats     contact

Terug naar Boeken & Meditaties

De geestelijke ontwikkeling van de chakra’s
en het groeien in Ik-bewustzijn


Voor de toekomst is het belangrijk onze zeven chakra's te vergeestelijken. Hierdoor kunnen de chakra's zich geleidelijk transformeren tot helderziende organen van de ziel. Zo vormen ze de basis voor de verdere ontwikkeling van ons Hoger bewustzijn.


2000 jaar geleden vroegen de leerlingen aan Jezus Christus 'leer ons bidden'. Jezus gaf hen het Onze Vader; het gebed voor hen en voor de toekomstige ontwikkeling van de mensheid. Nu, in onze tijd, mogen wij dit oergebed op een nieuwe wijze leren bidden; door de zeven strofen van het
Onze Vader te verbinden met de verschillende chakra's.


Deze meer Westerse meditatie-gebedvorm kan iedereen leren beoefenen*. Door het verbinden van het Onze Vader met de zeven chakra's beginnen we innerlijk iets te ervaren van de mystieke krachten van dit oergebed. Krachten die onze ziel en de chakra's reinigen, die ons heling en genezing schenken en ons hart openen voor de Christusliefde en -bewustzijn.


Deze dubbel CD begeleidt je stap voor stap in het thuis opbouwen en beoefenen van deze bijzondere meditatie-gebedsvorm.


* Er zijn geen bijzondere meditatietechnieken of -houdingen vereist, we doen de oefeningen gewoon rechtop zittend op een stoel.deel Inleiding en voorbereiding CD1 voor website.mp3

Begin inleiding op CD1

deel meditatie a voelend waarnemen van de chakra.mp3 deel voorbereiding op volledige meditatie.mp3

Begin van meditatie a.

Fragment van voorbereiding op CD2

Beide cd’s beginnen met een inleiding en voorbereiding op de meditatie-oefeningen die daarna volgen.


CD 1

1. Inleiding en voorbereiding

2. Meditatie a. Voelend waarnemen van de chakra’s

3. Meditatie b. Chakra’s en de zeven strofen van het Onze Vader gebed


CD 2

1. Voorbereiding op de volledige meditatie

2. Meditatie c. Het zuiveren en openen van de chakra’s met het Onze Vader gebed


Hoe te beluisteren
Beide CD’s beginnen met een inleiding die overgaat in voorbereidende oefeningen. Bij de eerste (paar) keer beluisteren, is het belangrijk deze inleidingen volledig te volgen en de oefeningen voor jezelf uit te voeren. Het brengt je bovendien in de juiste meditatie sfeer.

De verschillende meditaties duren ongeveer 30 minuten.

Inleiding


Al een aantal jaren verzorgen wij meditatie workshops over de ontwikkeling van onze chakra’s en het Onze Vader gebed.


Deze meditatievorm mocht ik zelf leren kennen in een periode van opnieuw flink ziek zijn. Het was als leidde mij de geest naar het boekje van Hans Stolp ‘Het gebed, als mystieke weg’, waarin hij uitleg geeft over het mediteren met het zo bekende Onze Vader gebed. Pas toen ik, na enige aarzeling te hebben overwonnen, met deze voor mij nieuwe vorm van meditatie en gebed aan de slag ging, kwam er eindelijk een einde aan een lange periode van intense vermoeidheid en ziek zijn.


Natuurlijk kende ik het Onze Vader wel, maar zoals zo velen dreunde ik het op zonder er bij na te denken.


Al vanaf het eerste begin van het mediteren met de chakra’s en het Onze Vader, ervoer ik iets van de hele en genezende krachten die van dit bijzondere gebed uitgaan.


Deze ervaringen en inzichten vormde de basis voor onze verschillende workshops, waarin het leren mediteren met de zeven chakra’s en het Onze Vader gebed centraal staat.

Deze meditatie-oefeningen vind je nu ook op de nieuwe dubbel cd.


Ik vertelde al hoe het boekje van Hans Stolp ‘Het gebed’, mij en zo vele anderen heet geïnspireerd in het opnieuw leren bidden. Een vorm waarin de kracht van meditatie en de kracht van het gebed samenkomen. Waardoor we heel concreet mogen gaan ervaren wat die beide krachten in onze wezen willen betekenen en in ons willen openbaren.


Bijna 2000 jaar geleden vroegen de discipelen, de leerlingen, aan Jezus Christus ‘leer ons bidden’. Jezus gaf hen het Onze Vader. Het gebed was voor hen en voor de toekomstige ontwikkeling van de mensheid. Nu, in onze tijd, mogen we dit oer-gebed ook op een nieuwe wijze leren bidden.

Door het verbinden van de zeven strofen van het Onze vader gebed met de zeven verschillende chakra’s beginnen wij innerlijk iets van de mystieke krachten van dit oer-gebed te ervaren. Krachten die onze ziel en chakra’s reinigen, die ons heling en genezing schenken en ons hart openen voor het mysterie van de Christusliefde en het Christusbewustzijn.


We leven immers in een tijd waarin ons hele menselijk wezen zich ontwikkelt; we groeien naar een hoger bewustzijn. Niet alleen denkend, maar vooral ook voelend en willend, opdat wij dit zelf manifesteren tot in het fysieke en het aardse.

Daarom is het belangrijk dat onze chakra’s zich verder kunnen ontwikkelen, in het bijzonder kunnen vergeestelijken. Hierdoor zullen onze chakra’s zich geleidelijk aan omvormen tot meer helderziende organen. Deze getransformeerde organen, ook wel zintuigen van de ziel genoemd, vormen de basis van de verdere ontwikkeling van ons hogere bewustzijn en het Hoger Zelf.De Zeven chakra’s en Het Onze Vader gebed

Kruinchakra


Onze Vader/Moeder die in de hemel zijt


Voorhoofdchakra


Uw naam worde geheiligd


Keelchakra


Uw koninkrijk kome


Hartchakra


Uw wil geschiede gelijk in de hemel,

Zo ook op aarde


Zonnevlecht


Geef ons heden ons dagelijks brood


Sacrale chakra


Vergeef ons onze schulden

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren


Wortelchakra


Leidt ons niet in verzoeking

Maar verlos ons van de boze


Geluidsfragmenten

Hoe te verkrijgen

Opnames

meditatie
Zeven chakra’s &
Het Onze Vader gebed

Ingesproken door Walter de Zeeuw

Hoe te oefenen met de meditaties:De cd’s zijn opgebouwd als een ‘mini-workshop’ die je thuis kunt doen. Stap voor stap bouwen we de meditatie op.


We adviseren je om eerst de inleiding op cd1 een keer af te luisteren (vaker mag ook).


Beluister daarna meditatie a. het voelend waarnemen van de chakra’s. Doe dit een paar keer, totdat je werkelijk iets van de chakra’s kan waarnemen (zien en zo mogelijk ook voelen). Het is een heel normaal verschijnsel dat je sommige chakra’s beter kan waarnemen, dan andere. Neem je een (of enkele) chakra(’s) moeilijker waar, weet dan dat deze nog een beetje gesloten is (zijn). Het kan ook gebeuren dat je een chakra dat je eerder goed kon waarnemen op enig moment minder goed kan waarnemen. Probeer hierover niet te oordelen, maar het gewoon te aanvaarden.


Meditatie b. Chakra’s en de zeven strofen van het Onze Vader gebed. Je zult merken dat de basis van de oefening hetzelfde is als van meditatie a, maar dat deze nu is uitgebreid met de verschillende strofen van het Onze Vader. Doe hem één keer per dag.
Beoefen deze meditatie zo vaak als fijn voor je is en ga door naar cd 2, wanneer je het gevoel hebt dat deze je gemakkelijk afgaat.


Ook cd 2 begint weer met een belangrijke inleiding en voorbereiding. Neem voor deze voorbereiding echt de tijd. Ga daarna door naar meditatie c. Het zuiveren en openen van de chakra’s met het onze Vader gebed.


We kennen inmiddels veel mensen die meditatie b. of c. elke dag doen en die ons vertellen over de bijzonder helende en genezende krachten die het hen brengt.


Mocht je op enig moment het moeilijk vinden de complete meditatie te doen, bijv. nadat je flink ziek bent geweest of om een ander reden een tijd niet hebt gemediteerd, begin dan weer bij meditatie a. en na een paar dagen meditatie b., om na enige tijd weer c. te doen.


Geregeld geven we workshop-weekenden en zomerweken rond het thema ‘de geestelijke ontwikkeling van de chakra’s’. Wil je op de hoogte blijven, abonneer je dan op de nieuwsbrief. Hierin lees je ook artikelen over andere onderwerpen, boeken en nieuwe ontwikkelingen.

op CD

€ 22,50

Bestellen

Downloaden als mp3

€ 18,50

Bestellen


De cd hebben wij in eigen beheer uitgegeven. Het is ook te bestellen en te leveren via je boek- en cdhandel.

Vraag of de winkelier contact met ons opneemt op boekbestellen@walterdezeeuw.nl

De barcode is ‘0 680596 921493’.    Wil je meer achtergrondinformatie over de ontwikkeling van ons Ik-bewustzijn en de chakra’s?


Lees de toelichting bij de zomerweek
Mystieke kracht van het Onze Vader gebed & de geestelijke ontwikkeling van de chakra’s

Meditatie op de Christelijke inwijdingsweg