Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      links     onze werkplaats     contact

Boeken & Meditaties

Boek: Een nieuw jaarfeest, het Michaëlsfeest


Boek over de onrust die zo velen ervaren in de nazomer en herfst. Wat is de diepere zin hiervan en hoe kan het Michaëlsfeest ons hierin verlichting brengen. Lees meer

Meditatie:
Zeven chakra’s & het Onze Vader gebed

Bijna 2000 jaar geleden vroegen de discipelen aan Jezus Christus ‘leer ons bidden’. Jezus gaf hen het Onze Vader.
Nu, in onze tijd, mogen we dit oer-gebed op een nieuwe wijze leren bidden. Door het verbinden van de zeven strofen van het gebed met de zeven verschillende chakra’s. Een vorm waarin de kracht van meditatie en de kracht van het gebed samenkomen. Lees meer…


Meditatie:
Door de diepte naar het Licht

Met de meditatie ‘Door de diepte naar het Licht’ ondersteunen we ons proces van innerlijke- en bewustzijnsontwikkeling. Het is het ‘naar binnengaan’, naar het diepste in onszelf, als deel van de moderne inwijdingsweg die wij gaan. Die weg kenmerkt zich door de vele oefeningen en levenslessen die het leven ons voorlegt, Lees meer…


CD meditatie door de diepte Een nieuw jaarfeest CD meditatie zeven chakra's & OVG

Boek: Het gevoelige keelchakra
(gratis te downloaden)

Wat wij uitspreken komt tot werkelijkheid, het woord is immers scheppingskracht. Wat zou de wereld er toch anders uitzien, wanneer we ons van dit vermogen geheel bewust zouden zijn. Dat we alleen nog die gedachten hadden en die woorden zouden uitspreken, van wat we werkelijk vanuit ons hart en ziel verlangen te grondvesten op aarde. Bewustzijnsontwikkeling beïnvloedt alle aspecten van ons leven, ook hoe wij omgaan met ons spreken. Daarover gaat dit boekje.  Lees meer…


gratis boekje

Boek: De zeven fasen van bewustzijnsontwikkeling
(gratis te downloaden)

De mens is deelnemer aan drie werelden. Met het stoffelijke lichaam bewonen en bewerken we de fysieke-materiewereld. Door onze ziel verbinden we ons met alles dat leeft en beleven we de zielen-wereld. En met het Hoger Zelf, ook wel de geest in de mens genoemd, verwerven we bewustzijn en leren ons hart te openen voor de goddelijk-geestelijke werelden. Ware bewustzijnsontwikkeling gaat over de ontwikkeling, in hun onderlinge samenhang, van deze drie grote levensgebieden. Het één kan niet zonder het ander, daarom ook zijn we nu op aarde geïncarneerd. In dit boekje beschrijf ik de zeven fase van dit innerlijk scholings- en groeiproces. Lees meer…

gratis boekjes

Meditatie:
De geboorte van het Christuskind

De geboorte van Christus in de menselijke ziel wordt versterkt door te mediteren op de geboorte van het Christuskind, zoals opgeschreven in het Lukasevangelie. Open je hart en ziel m.b.v. de teksten en meditaties op deze Cd. Beleef het bijzondere gebeuren in Bethlehem mee. Verbind je met de herders in het veld, zie de grote engel, hoor de engelen zingen en ga met de herders mee naar de grot in Bethlehem. Zie…, voel… en ontmoet in de geest het Christuskind…., Lees meer…

CD kerstmeditatie gratis boekjes

Boek: De moderne inwijdingsweg
(gratis te downloaden)

Inwijding is van alle tijden. Altijd zocht de mens naar antwoorden als ‘wie is de mens, wie ben ik en waartoe zijn wij op aarde’. Wie is het mysterie-mens, wat is de grotere kosmische of geestelijke wereld en in welke relatie sta ik tot die grotere wereld of ben ik er deel van. Zo ook is initiatie of inwijding, het ontwikkelen van een dieper én hoger bewustzijn door het werken aan je zelf en beproevingen, van alle tijden. Lees meer…


Meditatie:
Golgotha-Kruismeditatie

Met de Golgotha-Kruismeditatie bereiden we ons intensief voor op Goede Vrijdag en Pasen. Het opent ons hart en ziel om de gebeurtenis in het jaar 33, op de heuvel Golgotha, innerlijk tot leven te brengen. Deze meditatie geeft ons de kracht om in de eigen ziel het kruis op te richten. Ons eigen kruis opnemen, zuivert de ziel, verlost ons van het boze en sterkt ons in het leven met de Christusliefde, Lees meer…

CD Golgotha-Kruismeditatie

Meditatie:
de Opstanding

Deze derde meditatie in de serie Jaarfeesten-beleven, is gericht op het innerlijk gewaarworden en mee-beleven van dat wat Maria Magdalena beleeft bij het rotsgraf van Jozef van Arimathea. Wanneer zij bij dit graf is, waar 2 dagen eerder het gestorven lichaam van Jezus Christus is neergelegd, ontmoet zij als eerste leerling de Herrezen Christus in het nieuwe Opstandingslichaam.  Lees meer…

CD Opstandingsmeditatie

Meditatie:
Als weg naar het Hoger Zelf 1

Een nieuwe serie van drie basismeditaties. De meditaties nemen je mee in de basisprincipes van het mediteren en vormen tezamen een mooie opbouw om te leren mediteren.  Aandacht voor o.a. aarden, gronden, energetisch afschermen, ontspanning, innerlijke rust, reiniging en heling, innerlijk Licht en de ontmoeting met de engel. Lees meer…

CD Meditaties Als weg naar het Hoger Zelf 1