Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      links     onze werkplaats     contact

Even voorstellen

Walter de Zeeuw (8-1-1958)


Kort voor mijn 42e verjaardag in 1999, kwam ik in aanraking met de antroposofie. Het was tijdens de open-werkplaats-bijeenkomst over mens- & organisatieontwikkeling van Cees Zwart, emeritus-Hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Hij gaf de vraag mee: “Kijk eens terug op je loopbaan en stel jezelf de vraag, welk wezenlijk thema keert aldoor terug in jouw werk”? Met verwondering kwam ik tot het inzicht, dat in mijn werk altijd centraal staat ‘mensen helpen vrij te worden’; vrij van beperkende omstandigheden, belemmerende overtuigingen en negatieve zelfbeelden. Enkele jaren later ontdekte ik dat deze vraag tot de biografiek, de biografische zienswijze van Rudolf Steiner behoorde.


Dit ‘bevrijdingswerk’ begon, eerst nog onbewust op mijn 22e, als OR voorzitter en stakingsleider voor het behoudt van werkgelegenheid. Dit vormde de aanzet om mijn technisch beroep te beëindigen en terug te keren naar de collegebanken voor de hbo-opleiding tot personeel en organisatieadviseur. Ruim 15 jaar vervulde ik hierin uiteenlopende functies, o.a. als adviseur en hoofd p&o, bij verschillende bedrijven van industrie, commerciële dienstverlening tot gezondheidszorg. In 1990 volgde ik de 2-jarige VO-opleiding management en organisatie (Hogeschool Nijmegen-Arnhem) en verschillende coach- en intervisie-opleidingen. In 2000 vestigde ik mij als ZZP’er en legde mij als coach en adviseur toe op training en coaching van management, leiderschap en samenwerking, als ook op individuele coaching en werkleven/loopbaanontwikkeling.


Al vanaf mijn pubertijd was ik geïntrigeerd door vragen als ‘wie ben ik, wie is de mens en waartoe zijn wij op aarde’. Deze grote levensvragen verdwenen in de periode van opleiding, carrière, succes en gezinsvorming (21-42 jaar) wat naar de achtergrond, doch keerde vanaf mijn 42e jaar weer terug. Het luidde een nieuwe levensfase in van intensieve ontwikkeling en zelfonderzoek. Ik volgde opnieuw uiteenlopende studies en opleidingen, zoals de 3-jarige opleiding ‘spirituele ontwikkelingsprocessen van de mens’. Meditatie werd deel van mijn dagelijks leven en nieuwe vermogens, zoals helderziend- en helderhorendheid dienden zich aan. Vanaf 2002 werd ik mij innerlijk bewustzijn van de levende verbinding met de geestelijke wereld en ontving ik belangrijke geestelijke ervaringen en inzichten, gevolgd door de Christus-ervaring.


Deze ingrijpende ervaringen en inzichten, werden bepalend voor mijn verdere levensloopontwikkeling, zowel privé als in mijn werkleven. Innerlijk legde het de fundamenten voor mijn huidige werk en leven. Nu zoveel jaar later terugkijkend, kan ik schrijven dat in deze bewogen jaren, ik het innerlijke proces doormaakte van wat we noemen ‘de geboorte van het Hoger Zelf, de Geest in de mens’. De Geest die de weg vrijmaakt voor de Christus-ontmoetingen. Met het nodige vallen en opstaan leerde ik op de Geest en Haar Leiding vertrouwen; een proces dat nog elke dag zijn vervolg krijgt.  


In 2001 leerde ik Hans Dijkstra kennen (ontwikkelingspsycholoog en St. Engelenbewaarder). Hij schonk mij veel esoterische kennis en inzichten o.a. de Kabbala, de ontwikkeling van de mens en haar ziel, karma, reïncarnatie en de negen verborgen innerlijke krachten en talenten. Ook leerde ik het werk van Carl Gustav Jung kennen, o.a. archetypen en de schaduw van de mens.

In mijn werk heeft het vertalen van theorie, kennis en inzicht naar de praktijk altijd een belangrijke plaats ingenomen. In de periode van 2002-2008 begeleidde ik vele mensen individueel en in kleine groepen, met thema’s rondom de ontwikkeling van de ziel, zingeving, werk & levensloop. En van al deze mensen leerde ik zelf telkens weer ‘bij’ over ‘wie de mens is’. Ook dit was een voorbereiding voor het latere werk met als leidend thema ‘de negen verborgen zielen- of Ik-krachten’, dat deel uitmaakt van de workshops en programma’s die wij heden ten dage verzorgen.  


Ondanks alle vergaarde kennis, wijsheid en inzichten, bleef ik zoeken naar antwoorden; in 2007 nam de Geest mij bij de hand en leidde mij naar de zaterdag lezingen van Hans Stolp. In de persoonlijke ontmoetingen met hem mocht ik ontdekken en voelend beleven, dat de ontwikkeling van het hoger bewustzijn (de bewustzijnsziel en het Hoger Zelf) samenvalt met de ontwakende Liefde in de mens; Liefde door Christus in ons hart gelegd. De Christus, de kosmische bron van goddelijke Liefde, werkt al 2000 jaar in op de mens. Het is deze impuls van de Christusgeest, die ons het Hoger Zelf, bewustzijn en de Liefde brengt. In de vele lezingen en boeken reikt(e) Hans Stolp op inspirerende en ontroerende wijze het esoterisch Christusbewustzijn aan; het zoeken werd tot vinden. Nog elke dag voel ik de dankbaarheid voor dit (eindelijk) innerlijk thuiskomen. Vele thema’s reikte hij mij en anderen aan; thema’s als de weg naar binnen gaan, eerlijk kijken naar jezelf, omgaan met gestorvenen, engelen, Christus in ons en de moderne inwijdingsweg. Vanaf 2008 wordt dit deel van mijn dagelijks werk als coach en (geestelijk) begeleider, waarin de grote levensvragen en geestelijk bewustzijnsontwikkeling van cliënten centraal staan.


In dezelfde periode leerde ik ook het veel omvattende werk van Rudolf Steiner (1861-1925) kennen. Over zijn geesteswetenschappelijk onderzoek of Antroposofie schreef hij vele boeken en gaf meer dan 6000 lezingen. Het lezen van en leven met het werk van Steiner en zijn antroposofie, opende innerlijke deuren en schonk mij grote inzichten in de geschiedenis en de huidige en toekomstige ontwikkeling van ‘het menszijn, in de macro- en de microkosmos en haar goddelijke geestelijke samenhang’. Als (moderne) leerling van Rudolf Steiner, voel ik hoe de verbondenheid met hem in mijn dagelijkse leven en werken groeit. Een ontwikkeling die nog elke dag haar vervolg krijgt door studie, meditatie en gebed en in het werk met cliënten. Andere bronnen van inspiratie zijn de werken en boeken van o.a. Stefan Lubienski, Valentin Tomberg, Jörgen Smit, Bastiaan Baan, Sergej Prokoffief en Judith von Halle.


Voelbaar Innerlijk geleid, voegden bovengenoemde kennis, wijsheid en werk- en levenservaringen zich samen en vormden zich tot een nieuwe leidraad voor de verdere ontwikkeling van het werk in mijn levenspraktijk. Dit leidde in 2010 tot de start van het Centrum de Innerlijke Weg en de ontwikkeling van verschillende nieuwe lezingen, workshops en jaarprogramma’s. Centrale thema’s hierin waren en zijn o.a.:


In 2016 veranderden we de naam van het centrum in De Innerlijke Werkplaats; immers groeien in geestelijk bewustzijn, is de weg naar binnen én naar buiten gaan en het vraagt innerlijk werken.

Naast lezingen en workshops, begeleid ik mensen individueel, ook op gebieden als biografiek, werk- en levensloop-ontwikkeling en ook burn-out. Een deel van mijn werktijd besteed ik als auteur, aan nieuwe artikelen en boeken op het raakvlak van de mensontwikkeling, Antroposofie en esoterisch Christusbewustzijn.


Elke dag werk ik met inspiratie en levensvreugde aan dit werk, mogelijk door de liefdevolle steun en samenwerken met Marijke Sies en Ester van der Hoek.