Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      nieuw       links     onze werkplaats     contact

Jaarprogramma


8-voudige padDit ontwikkelingsprogramma gaat over acht zielenactiviteiten, die we gewoonlijk gedachteloos en met (te) weinig aandacht doen, vanuit de gewoonten van het ego.

We gaan aan de slag om deze, voor de menselijke ontwikkeling uiterst belangrijke acht processen, te onderzoeken, bewuster te beoefenen en met zorg en aandacht toepassen in het dagelijks leven. Niet volgens voorschriften en richtlijnen, maar passend bij de eigen ziel en mogelijkheden. Het geeft een krachtige impuls aan de ontwikkeling van het Ik-bewustzijn en het in vrijheid denken en handelen.


In het boek “De weg tot inzichten in hogere werelden” beschrijft Rudolf Steiner een groot aantal oefeningen voor de bewuste ontwikkeling van de ziel en het geestelijk bewustzijn. Zo benoemt hij ook deze acht processen op hoofdlijnen. Daarin wordt duidelijk dat het leren beoefenen van deze processen, elk met een geheel eigen sfeer en karakter, is als het afleggen van een ontwikkelingsweg of -pad. Daarom wordt aan deze acht oefeningen de titel het ‘vernieuwde achtvoudige pad’ gegeven. Rudolf Steiner heeft zich laten inspireren door het achtvoudige pad zoals Boeddha dat ruim 2500 jaar geleden heeft aangereikt, als de basis voor de leer van liefde en mededogen*. Evenwel heeft Steiner deze acht vereenvoudigd, vernieuwd en toegankelijker gemaakt, passend bij onze tijdgeest en cultuur en de ontwikkelingsmogelijkheden van de moderne mens.


Ons deze acht verschillende processen eigen maken, lukt niet door ze uitsluitend te bestuderen. De weg tot bewustzijnsontwikkeling, is ze daadwerkelijk beoefenen in de praktijk van het eigen leven.

En zoals jonge kinderen alleen leren lopen door vallen en opstaan, zo is het ook op dit ontwikkelingspad. Door actief beoefenen en doen, geregeld weer uitglijden en proberen hiervan te leren, worden we ons bewuster van de diepere in- en uitwerking en mogelijkheden hiervan voor de eigen ziel. Bovendien, door het beoefen hiervan met aandacht in het nu, wekken we nog slapende vermogens in de eigen ziel; de hogere organen of geestelijke zintuigen van de ziel gaan zich manifesteren.


*Het is in dit jaarprogramma niet de bedoeling het boeddhisme te onderzoeken of te bestuderen.


Iedereen kan dit leren. Steiner zegt hierover:


“zelfs voor mensen die niets met spirituele ontwikkeling hebben, is het een rijkdom om deze acht bewust te beoefenen”.


Het enige dat nodig is, is geduld, eerlijk en tegelijk met mildheid kijken naar jezelf en de eigen onvolmaaktheden leren liefhebben. En met humor en een glimlach kijken naar de eigen onnozelheden en geklungel. We zijn immers allemaal leerling, nog niet volmaakt en af, maar onderweg als de mens-in-wording.       

Welke zijn die acht zielenprocessen?


In het kort:

  1. Zuiver leren waarnemen en de juiste beeldvorming
  2. Komen tot bewuste keuzes en besluiten
  3. Het juiste spreken over de waarneming en het besluit
  4. Het bewust en juist handelen, in het licht van het voorgaande
  5. Stilstaan bij de inrichting van het eigen leven
  6. Bewustzijn van de eigen idealen en het juiste individuele streven
  7. Het juiste leren, door geregelde en juiste terugblik op ons leven
    én de dag
  8. Regelmatige inkeer, stilstaan bij doel en inhoud van het eigen leven

Intentie

In dit inspirerende jaarprogramma staat het onderzoeken, verkennen door studie, zelfonderzoek en meditatie en het met zorg en aandacht beoefen van deze acht zielenprocessen in de praktijk van het dagelijks leven centraal. En hierdoor bewust worden van de hogere organen die tot ontwikkeling komen en ons in een bewuste verbinding brengen met de Geest, het Hoger Zelf in de mens.      


Wat brengen deze oefenen mij?

Het beoefenen van deze acht processen bewerkt een veelheid aan positieve ontwikkelingen en schenkt ons verschillenden nieuwe impulsen, o.a.:De weg van hoofd naar hart

Het beoefenen van de acht thema’s brengt het keelchakra, de 16-bladige lotusbloem, in een gezonde ontwikkeling en balans. Het keelchakra wordt tot de verbinder tussen het hogere denken van de mens en de ontwakende liefde in het hart. Een nieuwe geestelijke stroom begint zich te vormen; Hoofd (denken) en het hart (gezuiverd voelen) vermengen en verenigen zich. De weg van het hoofd naar het hart ontvouwt zich en schenkt de mens een grote nieuwe ontwikkeling in het aards en geestelijk bewustzijn.  


Programma

Het programma is opgebouwd uit 8 bijeenkomsten: de eerste bijeenkomst is twee dagen, daarna zeven één-daagse bijeenkomsten. De bijeenkomsten hebben het karakter van een workshop; meditatie afgewisseld met korte inleidingen, dialoog, subgroepjes, en vooral zelf actief aan het werk zijn.  


In iedere bijeenkomst staat één van de acht zielenprocessen* centraal, die we onderzoeken en verkennen door:


*Over elk van de acht zielenprocessen hebben wij een kort artikel en verdiepende vragen beschreven. Met behulp van deze teksten en ook die van Rudolf Steiner en Joop van Dam (boekje het achtvoudige pad voor therapeuten en hulpverleners), gaan we deze acht praktisch onderzoeken en bestuderen.    


Toegepaste geesteswetenschap en de Christus-impuls

De geesteswetenschap of antroposofie, waarvoor Rudolf Steiner het fundament heeft gelegd, vormt voor ons de basis van de onderwerpen en thema’s die we behandelen. We proberen op onze eigen wijze en in alle bescheidenheid dit belangrijke werk verder mee uit te bouwen.


In ons werk nemen het Michaëlswerk en de Christusimpuls een belangrijke plaats in. Zo laten we ons ook inspireren door de boeken en lezingen van Hans Stolp, die het esoterisch Christendom op invoelende en leefbare wijze aanreikt. Ook de inzichten van andere leerlingen van Steiner als Bastiaan Baan, Valentin Tomberg, Stefan Lubiekski, Jörgen Smit en vele anderen komen aanbod. Het is onze intentie de antroposofie niet uitsluitend te bestuderen, maar haar tot leven te brengen en concreet toe te passen in het dagelijks leven.


Werkvormen

Meditatie, inleidingen, afgewisseld met zelfonderzoek, dialoog, ook in tweetallen en subgroepen en verdiepende vragen.

Inclusief thuis-, leeswerk, zelfreflectie, opdrachten en oefeningen, gericht op het toepassen van de (antroposofische) kennis, inzichten en meditaties.


Cursusmateriaal

Deelnemers ontvangen een cursusmap met artikelen van Walter de Zeeuw, hoofdstukken van boeken en ruimte voor eigen aantekeningen.


Mensen die eerder deelname aan dit programma waren op zoek naar:

   

Sfeer

Met de Innerlijke Werkplaats willen we een plek bieden voor echte ontmoetingen, waarin verbinding, betrokkenheid en kwetsbaarheid geleefd worden. Daartoe werken we in kleine groepen, tussen de 7 en 12 deelnemers. Onze bijeenkomsten kenmerken zich door openheid, oprechtheid, ontspanning, evenals geborgenheid, vrijheid in verbondenheid en het elkaar van hart tot hart (leren) ontmoeten. Ruimte voor humor, een (glim)lach of een traan van aangeraakt worden of diepere ontroering.


Onze werkwijze is vrij van harde confrontatie-technieken, oordelen en veroordelen. Dat wat bij ieder in hart en ziel leeft, wordt door de anderen gerespecteerd. Het elkaar aanreiken van andere of nieuwe zienswijzen gebeurt altijd vanuit kwetsbaarheid, vrijheid en zonder de drang van overtuigen of door ongevraagd adviezen.


Begeleiding

De begeleiding is in handen van Walter de Zeeuw en Marijke Sies. Beiden al vele jaren werkzaam als geestelijk begeleider en coach; verzorgen lezingen, trainingen en hebben ruime ervaring in het begeleiden van workshops, groepen en individuele cliënten. De meditaties en de lezingen worden verzorgd door Walter. 


Praktisch

Zie voor meer praktische informatie, zoals tijden, locatie en kosten, bij het tabje praktisch


Heb je vragen, neem contact met ons op

Mail naar info@walterdezeeuw.nl

Of bel 06-13892072, liefst na 11.00 uur. Je krijgt dan Marijke Sies aan de telefoon.


Kennismaking

Voor dit programma vormen wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en kwetsbaarheid de basis. We vinden het belangrijk met iedere deelnemer voor aanvang kennis te hebben gemaakt. Tijdens het gesprek willen we tevens meer helderheid verkrijgen over de ontwikkelingsvragen en -behoefte.   


Dit gesprek, met Walter de Zeeuw en Marijke Sies, duurt ca. 1,5 – 2 uur uur. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Mocht je onverhoopt besluiten niet deel te nemen aan het jaarprogramma, dan vragen wij een (bescheiden) vergoeding van € 50,- tot € 75,- afhankelijk van het inkomen.


Heb je behoefte aan een uitgebreider gesprek over je individuele situatie of persoonlijke vragen, kijk dan bij Individuele ontwikkeling en begeleiding.


Aanmelden

Aanmelden is momenteel niet meer mogelijk. Heb je belangstelling voor het seizoen 2020-2021, laat het ons weten, klik op belangstelling.

Lukt dit onverhoopt niet of heb je vragen mail naar info@walterdezeeuw.nl of bel naar 06-13892072 (Marijke Sies) liefst na 11.00 uur.


Ervaringen

Lees over ervaringen van eerdere deelnemers, klik hier

Het vernieuwde 8-voudige pad
van zuiver waarnemen tot het juiste spreken en doen

Jaarprogramma Het vernieuwde 8-voudige pad 2018.pdf

Klik op de foto om de brochure te openen

Stuur de brochure gerust door!