Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      nieuw       links     onze werkplaats     contact

Terug naar Boeken & Meditaties

Hoe te verkrijgen

op CD

€ 19,50

Bestellen

Downloaden als mp3

€ 16,00

Bestellen


De cd hebben wij in eigen beheer uitgegeven. Het is ook te bestellen en te leveren via je boek- en cd-handel.

Vraag of de winkelier contact met ons opneemt op boekbestellen@walterdezeeuw.nl

ISBN 978-90-822974-4-7

Zie uit de serie Jaarfeesten beleven door meditatie ook onze meditatie voor Goede Vrijdag
Golgotha-Kruismeditatie


Klik hier

Jaarfeesten beleven door meditatie - Pasen

Nieuw

De Opstanding is het octaaf van de gebeurtenissen van de Stille Week. De week die begint met de Intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Later in de week gevolgd door het Laatste Avondmaal, de gevangenneming en de veroordeling. Op Goede Vrijdag sterft Jezus Christus aan het kruis. Op de eerste dag van de nieuwe week krijgt dit alles haar voltooiing door de Opstanding. De Christus verschijnt als eerste aan Maria Magdalena in het nieuwe Opstandingslichaam.

Al deze gebeurtenissen behoren tot het ‘Mysterie van Golgotha’. Lees meer


Opstandingsmeditatie

Deze nieuwe en derde meditatie in de serie Jaarfeesten-beleven, is gericht op het innerlijk gewaarworden en mee-beleven van dat wat Maria Magdalena beleeft bij het rotsgraf van Jozef van Arimathea. Wanneer zij bij dit graf is, waar 2 dagen eerder het gestorven lichaam van Jezus Christus is neergelegd, ontmoet zij als eerste leerling de Herrezen Christus in het nieuwe Opstandingslichaam. Daarom kan zij aan de andere leerlingen vertellen: “Hij leeft, Hij is waarlijk Opgestaan”.  


De opbouw van de meditatie:

Deze bestaat uit drie delen en begint met de basis-meditatie, gericht op innerlijke rust en stilte en verbondenheid van lichaam, ziel en geest. Aansluitend volgt een ontroerende lezing over de gebeurtenissen van de dagen die vooraf gingen aan de dag van de Opstanding. Door de lezing verbinden we ons met de leerlingen in Jeruzalem in het jaar 33.


Na een pauze van ca. 15-30 minuten, volgt de tweede meditatie en worden we uitgenodigd ons eerst met de eigen engel te verbinden en daarna met Maria Magdalena. We volgen Maria en kijken en (be)leven met haar mee hoe zij naar het graf gaat.

Nadat zij de herrezen Christus heeft ontmoet, gaat zij terug naar de leerlingen in het huis in Jeruzalem en vertelt hen, door haar tranen van jubel en vreugde heen, wat haar is toegevallen.

De meditatie ronden we af met het heel bewust doorvoelen van het ‘Ik Ben’, het ‘Ik Ben-van Christus’.

lezing en meditatie
de Opstanding

Ingesproken door Walter de Zeeuw

Mediteren op de Opstanding 1.1.pdf

Opnames

1. Basis meditatie

2. Lezing/inleiding: Paasochtend met de leerlingen van Christus en     de ervaring van de vrouwen bij het graf

3. Opstandingsmeditatie
    We beleven mee de eerste ontmoeting van Maria Magdalena met     de opgestane Christus


Enkele tekstfragmenten uit de lezing/inleiding:


Het Cenaculum in het jaar 33

Het is de eerste dag van de nieuwe week en we zijn bij de leerlingen van Jezus, in de grote opperzaal van het Cenaculum; het orde-huis dat behoort tot de heilige gemeenschap van de Essenen in Jeruzalem.

De leerlingen zijn nu al een aantal dagen samen in het Cenaculum. Vier dagen geleden reisden ze samen met Jezus en de vrouwen van het dorpje Bethanië naar hier in Jeruzalem. Nog voor zonsondergang betraden ze dit grote en prachtige gebouw, gingen de trappen op en kwamen in de grote Opperzaal.

De lange tafel was gedekt met het traditionele lam en ook stonden er brood en wijn.

De meester omgordt zich met een doek, knielt en wast één voor één de voeten van de leerlingen en de vrouwen….

Daarna begint hij het brood te breken. Er ontstaat tumult, wanneer hij spreekt over dat één van de leerlingen hem zal gaan verraden. Nadat Jezus een stuk brood in de wijn heeft gedoopt en aan Judas Iskariot heeft gegeven, staat deze boos op.

Jezus zegt tegen Judas: ga en doe snel wat je te doen hebt.   

Jezus vervolgt in alle rust het breken van het brood en geeft dit één voor één aan de leerlingen en de vrouwen en zegt: Eet, dit is mijn lichaam.

Dan schenkt hij de wijn in een grote beker en reikt ook deze één voor één aan en zegt: Drink dit is mijn bloed.

Enkele tekstfragmenten uit de meditatie:


Er komen 2 mannen naar buiten

Het zijn Simon Petrus en Johannes, zij verlaten het Cenaculum

 

Nu komt ook Maria Magdalena buiten.

Alle drie nemen de weg, glooiend omlaag,

De weg gaat door de oude stad,

in de richting van de graftuin van Jozef van Arimathea.

Maria Magdalena komt bij de grote graftuin   

En volgt het pad tussen de bomen en rotsblokken door

naar het graf dat in de rotsen is uitgehouwen.

Ze gaat het rotsgraf niet binnen, maar wacht naast de ingang.

Blijf met Maria verbonden!


Johannes en Simon Petrus komen uit het rotsgraf naar buiten

Ernstig bedroeft; over hun gezicht stromen tranen

Johannes zegt:

Ik was als eerste bij het graf en liep voorzichtig het voorportaal binnen

En bukte voorover

Maar ik zag het lichaam niet

Lees het complete achtergrond-artikel
Mediteren op de Opstanding


Auteur: Walter de Zeeuw