Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      nieuw       links     onze werkplaats     contact

8-daagse

Zomerworkshop

Op deze pagina een toelichting op enkele onderwerpen en thema’s die behandeld worden in de zomerworkshop.


o Waartoe chakra-ontwikkeling

o Chakra’s in het kort

o Ontwakend(e) Hoger Zelf en Liefde

o Nieuwe Chakra-meditatie en het Onze Moeder/Vader-gebed

o Chakra’s, het Hoger Zelf en Zelf-helend en genezend-vermogen

o De ontwikkeling van het hartchakra

o Chakra’s & het endocrien systeem (hormonaal huishouding)

o Zeven nieuwe geestelijke zintuigen

 

Waartoe geestelijke ontwikkeling van de chakra’s of lotusbloemen?


Chakra’s in het kort

De zeven hoofdchakra’s zijn veelal bekend als bijzondere levenskracht-en energiepunten voor ons fysieke lichaam. Chakra’s lijken op lotusbloemen, die zowel gesloten als geopend kunnen zijn. Geopend en in balans schenken

chakra’s ons fysieke lichaam de juiste levenskrachten en vitaliteit passend bij onze gezondheid. Elk van de zeven chakra’s voorziet een specifieke groep fysieke organen van de juiste levensenergieën.

Rudolf Steiner en o.a. Stefan Lubienski hebben vanuit de antroposofische geesteswetenschap veel diepgaander inzichten aangereikt. Chakra’s zijn inderdaad  energetische poorten die levens- of etherkrachten doorgeven aan het fysieke lichaam. Echter zij vervullen nog veel meer ‘functies’ in het wezen van de mens. Zij ondersteunen heel ons wezen bij haar hoger bewustzijnsontwikkeling. Zij zorgen voor de verbinding tussen het Hoger Zelf en de toekomstig hogere geestelijke lichamen en het lager zelf van de mens. Zo verbinden zij ons wezen met kosmisch goddelijke krachten en met de evenzo belangrijke aarde-energieën (aardingsoefening). Ook zorgen zij voor de energetische en geestelijke verbindingen tussen de mensen, dieren, planten, mineralen, natuurwezens en de hogere geestelijke werelden, de engelen en overleden dierbaren.  

 

Al zolang de mensheid bestaat beoefend zij dit ‘openen en in balans brengen van chakra’s’. We kennen het uit het oude India, door intensieve yoga* en meditaties. Ook in het oude Egypte en op de latere mysteriescholen werd het ‘werken met chakra’s’ beoefend. Boeddha beoefende een soortgelijke meditatie ‘het zitten onder de vijgenboom’.


*Wij doen de chakra-meditatie gewoon zittend op een stoel, zonder speciale yoga-technieken of houdingen.Ontwakend(e) Hoger Zelf en Liefde

2000 jaar geleden begon er een grootse evolutie op aarde, door wat Rudolf Steiner genoemd heeft ‘het mysterie van Golgotha. Heel in ‘t kort laat zich dit als volgt beschrijven. Aan het begin van onze jaartelling, daalde ‘De Bron van kosmische Liefde’ af vanuit de hoogste geestelijke werelden naar de Aarde. In de bijbel wordt dit aangeduid met de komst van Gods Zoon, de Christusgeest, die zich bij de doop in de Jordaan incarneerde in de mens Jezus van Nazareth. Drie jaar later, bij de kruisiging, het sterven en door de dood heen weer opstaan, stortte de Geest van Liefde zich uit in en om de Aarde. Zo werd de Aarde zelf de planeet van de kosmische liefde. Deze grootste transformatie van Moederaarde, heeft een ongekende invloed op de mensheidsontwikkeling. Een invloed en ontwikkeling die juist in onze tijd werkzaam, waarneembaar en in ons eigen hart en ziel, voelbaar wordt. Steeds meer mensen worden zich innerlijk bewust van een nieuw spiritueel, geestelijk of hoger bewustzijn. Anderen voelen een ontwakende Liefde in hun eigen hart(chakra). Dit ontwakend bewustzijn kent vele namen: het ware Ik, de goddelijke Vonk, de Boeddhanatuur of de innerlijke Bron van Liefde. Of ook wel het Hoger Zelf of de Christus-in-ons genoemd. Deze ontwikkeling wordt mogelijk door het mysterie van de Christus-impuls.

 

Nieuwe Chakra-meditatie en het Onze Vader gebed

Door deze ontwikkeling evolueren onze ziel en chakra’s. Zij vervullen een cruciale rol en zijn van grote betekenis voor onze verdere geestelijke ontwikkeling.

In deze zomer-vakantie-workshop staat centraal, het verdiepen wat chakra’s voor onze bewustzijnsontwikkeling kunnen betekenen. Niet alleen als kennis en theorie, maar ervarenderwijs zelf ontdekken en verdiepen, hoe deze vorm van chakra-meditatie onze aards geestelijke ontwikkeling een krachtige impuls kan geven.

   

Hans Stolp, Roland van Vliet en anderen hebben een meditatie-gebedsvorm beschreven waarin de chakra’s met het Onze Vader gebed verbonden worden.    


Chakra-meditatie en gebed

Al een aantal jaren praktiseren wij intensief deze bijzondere vorm van chakra-meditatie en gebed. Een ontwikkeling, die ons en de deelnemers telkens weer verdiepende en vernieuwende inzichten schenkt. Zo komen de verschillende thema’s rondom chakra’s, meditatie en de mystieke kracht van het gebed, samen.


We doen verschillende meditatieoefeningen, primair gericht op innerlijke rust en stilte, een gezonde aarding, bewuster leren voelen wat er innerlijk leeft en zich wil openbaren. Het brengt ons het ‘voelend waarnemen’ van de chakra’s en het leren luisteren naar deze bijzondere organen.    


Door in de meditaties de chakra’s te verbinden met het zo bijzondere Onze Vader gebed begint er een nieuw proces van reinigen en helen van ons hart en ziel.  Hierdoor komen de chakra’s geleidelijk aan weer (meer) in beweging en gaan zich openen in en meer gezonde balans. Stapje voor stapje groeit het bewustzijn van de hogere innerlijke krachten die in de ziel willen ontwaken; het brengt ons bij het zo diep verlangde Hogere Zelf en Bewustzijn.

Bovendien wekt dit gebed bij velen ook een mystieke stemming op en wordt tot ‘het voorwerp’ van een hogere meditatie en concentratie.

Deze vorm van meditatie en gebed vormt één van de twee fundamenten van deze zomerweek; meditaties kunnen thuis vervolgd worden en zo deel worden van het dagelijks, meditatief leven.    


Een paar jaar geleden schreef ik een artikel over dit onderwerp, klik hier voor “Oude wijsheid in een nieuw bewustzijn, over Chakra-meditatie & het Onze Moeder/Vader-gebed”.


Chakra’s & het Hoger Zelf en Zelfhelend en –genezend vermogen

Deze tijd nodigt ons uit zelf verantwoordelijkheid te leren dragen voor onze fysieke en geestelijke gezondheid. Door de chakra’s langs de weg van antroposofisch inzicht en meditatie te ontwikkelen, activeren we een heel nieuw krachtig zelfhelend vermogen. Steeds meer zullen we stapje voor stapje gaan ontdekken hoe de helende kracht van de Christus-Liefde werkzaam wordt in en door ons hele wezen. In deze incarnatie mogen velen al de eerste fundamenten hiervoor leggen, welke in  komende levens verder worden ontwikkeld.   

We ondersteunen dan niet alleen het welzijn van ons fysieke lichaam, maar werken aan een veel groter innerlijk proces. Door deze meditaties en het bewust omgaan met een aantal zielenprocessen, versterken we de verbinding tussen onze fysieke en geestelijke lichamen, het Ik-bewustzijn en het Hoger Zelf. Zo brengen we lichaam, ziel én geest samen in een nieuwe harmonie en zetten we kleine en soms ook al grotere stappen op de weg van ware menswording; de mens, vrij van angst, illusie en hoogmoed. De mens, vertrouwend op het ware Zelf en wandelend op de Christusweg.


De ontwikkeling van het hartchakra

Alle hoofdchakra’s worden behandeld, met een bijzonder accent op de eerste vijf chakra’s; hier vindt in onze tijd de grootste omvorming plaats. Ook staan we uitvoerig stil bij het hartchakra, met haar innerlijke en uiterlijke ‘stromen van Liefde’. Het verbindt niet alleen mensen en leven onderling, maar zorgt ook voor de verbinding tussen de hogere chakra’s en de hoger geestelijke lichamen met die van het lager zelf. Hierdoor groeit het bewustzijn van het Ik en het Hoger Zelf en kan de Liefde die Christus ons schenkt, uitstromen naar alle mensen en het leven om ons heen.  


Chakra’s & het endocrien systeem (hormonaal huishouding)

Elk chakra is verbonden met en beïnvloedt de werking van een specifieke hormonaal orgaan of klier. Deze orgaanklieren, ook wel het endocriene systeem genoemd, zijn bovendien onderling nauw verbonden, door de zgn. hormonaal-as. Is een chakra in onbalans of gesloten, dan heeft dat negatieve invloed op deze hormonale ‘huishouding’. Vanuit de (complementaire) gezondheidswetenschap weten we hoe belangrijk deze hormonale klieren zijn voor een gezond lichaam én een gezonde geest. Onbalans in de chakra’s leidt dus tot uiteenlopende problemen in de spijsvertering, stofwisseling, energie-huishouding, (chronische) vermoeidheid, afname van het immuunsysteem of innerlijke onrust, slecht slapen of auto-immuun- of hart- en vaatziekten, etc. Ook deze thema’s komen aanbod.


Zeven nieuwe geestelijke zintuigen

Rudolf Steiner heeft ons nog een ander belangrijk gebied aangereikt over de diepere betekenis en functie van de chakra’s. Hij geeft inzicht in hoe de chakra’s zich geleidelijk aan omvormen tot nieuwe geestelijke organen en hoe wij ons hiervan bewust kunnen worden. Deze nieuwe organen noemen we ‘zintuigen van de ziel’. Deze nieuwe zintuigen komen vrij als een oogst van al onze inspanningen en ons harde werken aan onszelf en schenken ons verschillende nieuwe geestelijke vermogens, zoals verbinding met hogere geestelijke krachten en onze eigen (bescherm)engel, een nieuw helderziend of –voelend of -horend waarnemen en het vermogen weer in contact te komen met onze overleden dierbaren.

Bovendien schenkt het ons het voelend bewustzijn van de Liefde, de warmte en het Licht dat in ons eigen hart geboren wordt (of wil worden).