Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      nieuw       links     onze werkplaats     contact
Werk & leven in ontwikkelingVoor wie

Veranderingen en vragen

In ons werk zijn we geneigd het ego voorrang te geven. Werken, hoe uitdagend en plezierig ook, betekent immers ook presteren, doorzetten, volhouden en voldoen aan vele verwachtingen. Ook die we aan onszelf opleggen. Rekening houden met belangen van cliënten, klanten, collega’s én onze leidinggevende of opdrachtgevers. En dus zetten we onze eigen belangen en behoeften regelmatig opzij.  Zijn we nog jong, volop aan het ontdekken, een beroep en positie verwervend en vol passie en gedreven aan het werk, dan is dit alles heel gezond.

Echter op enig moment, komen er twijfels en vragen over wat ben ik aan het doen. Ook de vraag ben ik nog wel zo happy met mijn werk (en leven) of de twijfel doe ik wel de juiste en goede dingen. Vragen die niet zomaar weer weggaan en we voelen: dit gaat over iets fundamenteels, al krijgen we er niet gemakkelijk een vinger op. Door leeftijd en andere levensgebeurtenissen, ben je een nieuwe levensfase binnengetreden; een fase die in aanvang erg onbestemd lijkt, want zij schudt stevig aan je levensboom. Wie er niet bang voor is, het niet uit de weggaat maar het serieus neemt, die ontdekt al spoedig dat deze levensfase je heel veel moois wil schenken en in het bijzonder de weg opent voor het ontwikkelen van innerlijk bewustzijn. Je mag gaan ontdekken wie je echt bent, wat je nog meer kunt en wat je echt wilt.


Vragen, vragen en nog eens vragen

Onvermijdelijk in deze fase van innerlijk ontwaken, is dat we de ene na de andere vraag voorgelegd krijgen. Niet de buitenwereld vraagt, maar die vragen komen van binnen. Vragen als wat en hoe wil ik verder met mijn werkleven (soms ook met het privéleven). Hoe zorg ik dat ik gemotiveerd blijf of ben ik toe aan wat nieuws, maar wat dan? Of bekruipt je het gevoel ik kan nog zoveel meer, ik weet alleen niet wat of waar te beginnen? Of mogelijk word je bewuster dat je ook hooggevoelig bent en weet je er niet goed raad mee binnen je werk. Of heb je bepaalde idealen, maar weet niet wat ermee te doen in je werk. Of raak je meer en meer teleurgesteld in je werk of je werksituatie. Misschien ben je al ouder, de kinderen de deur uit, je materiële bestaan heb je goed voor elkaar, maar vraag je je vertwijfeld af… en nu?

En zo zijn er nog vele vragen meer.


Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?
Al deze onbestemde gedachten en gevoelens horen bij een dieper proces dat zich autonoom lijkt te voltrekken. Een belangrijk kenmerk is ook, dat er meer vragen zijn dan antwoorden. En hoe je ook je best doet, je vindt in de buitenwereld bijna geen antwoorden. Het is alsof er een innerlijke instantie is, die alsmaar weer nieuwe vragen stelt, zonder je te vertellen waar je de antwoorden kan vinden. Het maakt menigeen ook knap onzeker.

Cees Zwart, emeritus-hoogleraar mens- & organisatiekunde, noemde deze fase in het mensenleven “de periode van grote innerlijke onzekerheid en twijfel”. Wonderwel lijkt er de ene dag geen vuiltje aan de lucht en de andere dag twijfel je aan alles wat je doet. En die twijfels, zorgen en vragen over je toekomst worden alsmaar meer en groter.  

En tussen al die vragen klinkt ook wie ben ik en ken ik mezelf eigenlijk wel zo goed als ik dacht. En ook wat kan ik en wat wil ik. Soms hoor je anderen zeggen: “ach maak je geen zorgen, je kan zoveel meer”. En door je heen gaat: “ja, dat denk ik ook, maar wat dan en hoe”?  


Innerlijk bewustwording

Ook al is er regelmatig die onrust, de twijfels, de vragen en het niet-weten, het is de voorbode van een belangrijke nieuwe ontwikkeling en levensfase. De vragen en thema’s komen voort uit wat we noemen het innerlijk ontwaken, het ontwaken van de ziel. Dat wat er innerlijk in de mens, in de eigen ziel leeft, dat verlangt zich te ontwikkelen en wil zich manifesteren.

Het is deze onrust die steeds meer mensen in deze tijd ervaren; de ziel wil en verlangt zich te ontwikkelen. Een nieuwe periode in je leven is aangebroken.

Wie hier niet bang voor is en de moed vindt om zichzelf en de eigen ziel beter te leren kennen, die opent een nieuwe weg van innerlijke scholing en ontwikkeling. Om na enige tijd te ontdekken dat er ‘vanzelf, van binnenuit de eigen ziel, vele nieuwe antwoorden komen op al die (levens)vragen.

Dat het zoeken overgaat in vinden. Het bewust worden wie je werkelijk bent, wat je nog meer kan en bewust leert ontwikkelen. Een ontwikkeling die ons bovendien een nieuw waarlijk zelfvertrouwen schenkt.  


Nieuwe tijd

In de menselijke ziel woont een onnoemelijk grote schat aan verborgen mogelijkheden, vermogens, krachten en talenten en ook antwoorden en oplossingsrichtingen op vele van onze levensvragen. Juist in deze tijd verlangt dit alles tot ware ontwikkeling, groei en bloei te komen.

De eerdergenoemde onrust, vragen en thema’s zijn dus de noodzakelijke voorboden van een nieuwe tijd, waarin je veel nieuws over je ware zelf en de eigen ziel kan gaan ontdekken. En het is ook de periode waarin je lastige stukjes van je ego (bijvoorbeeld ongeduld, snel veroordelen of kritiek op jezelf en onzekerheid) kan leren loslaten. Het is de tijd dat nieuwe innerlijke krachten en talenten tot ontwikkeling komen. Waarin nieuwe mogelijkheden over de verdere ontwikkeling van werk en leven zich gaan aandienen. Vol inspiratie en bezieling ongekende mogelijkheden van morgen mogelijk maken.


Hoofd, hart en handen

Deze innerlijke ontwikkelingsweg laat ons nòg iets wezenlijks ontdekken: “het verlangen naar vrijheid”. Ze leert ons dat ons echte IK zoveel meer is dan ons gewone rationele en logische denken, emoties en willen. Dit echte Ik noemen we ons Ik-Bewustzijn en het is deze IK, die verlangt naar vrijheid. Niet de vrijheid zoals we kennen van vakantie en niets doen, maar het diepe verlangen naar een innerlijk vrij-mens zijn. Het IK dat niet langer vanuit gewoonte of automatisme denkt, spreekt, voelt of handelt, maar dat vanuit een vrije IK, steeds opnieuw bewust zelf kiest. Dat vrij is in haar denken, voelen en willen en dat zelfstandig en onafhankelijk van wat anderen van ons vinden, hoofd, hart en handen laat samenwerken.


ZZP’ers

Het programma is ook zeer geschikt voor mensen die werken als ZZP’er en worstelen met bepaalde vragen en thema’s over hun eigen ontwikkeling.

Ook(juist) voor mensen die overwegen om als ZZP’er te gaan werken om hun innerlijke talenten beter te leren kennen en verwoorden naar hun (toekomstige) cliënten/opdrachtgevers.


Burn-out problematiek

Aan dit programma nemen ook geregeld mensen deel die worstelen met chronische vermoeidheid, (re-integratie) bij burn-outproblematiek.


Zingeving 55plus

Een bijzondere doelgroep vormen de mensen die de leeftijd van 50-55 jaar hebben en zich afvragen ‘hoe wil ik nu verder met mijn werk en leven. Ik heb nu al zolang gewerkt en heb nog ruim 15 jaar te werken, maar hoe blijf ik daarbij gezond, hoe zorg ik dat ik er vreugde en plezier in houd’?  


Terug naar de beschrijving