Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      links     onze werkplaats     contact

Innerlijke Leiding

Stilletjes en soms met het nodige rumoer, voltrekt zich een evolutie in ons leven. In een aaneenschakeling van elkaar opvolgende fasen werken we aan onze innerlijke scholing en ontwikkeling. Het leven is één grote boeiende leerschool. En zo is eenieder op zijn of haar eigen wijze onderweg om het innerlijk weten, maar nog meer het innerlijk voelen, te zuiveren en ons bewustzijn te verhogen.

Rudolf Steiner (1861-1925) zegt hierover: “de moderne mens ontwikkelt haar bewustzijnsziel en daartoe zal zij zelf de ‘Moderne Inwijdingsweg’, lees zijn/haar ‘eigen weg van inwijding’ moeten leren gaan.”

Niet langer worden we bij de hand genomen, zoals in de oude tijd door een hogepriester of ingewijde. De Moderne Inwijding heeft een ‘doe het zelf’-karakter. Wie zich de vraag stelt “wie leidt mij hierin”, ontdekt op enig moment, dat het ‘hogere’ in ons eigen wezen, het Hoger Zelf onze innerlijke leidsman-vrouw is. Dit zien we ook, door terug te kijken op het leven; op de meest cruciale momenten, was daar Leiding, Leiding van binnenuit. Dit Hoger Zelf, ook wel de Geest in de mens, kent velen namen, zoals: het Ware Ik, de Boeddha-natuur, de Goddelijke Vonk of de Christus in ons. Op deze weg van inwijding, zijn wij dus leerling en meester tegelijk.

Op onze weg van inwijding en groeien in geestelijk bewustzijn, is meditatie onontbeerlijk. Toch horen we vaak van mensen dat ze het moeilijk vinden om met regelmaat te mediteren.


Lichaam, ziel én Geest

Tijdens deze inspirerende workshop gaan we praktisch aan de slag met het mediteren en staan ook uitvoerig stil bij de vraag hoe je jezelf aanleert regelmatig te mediteren. In het bijzonder beoefenen we de meditatie “Groeien aan het Licht”.

Deze krachtige meditatie ondersteunt ons meer bewust te worden van het Licht dat zich in ons eigen wezen wil openbaren. Tegelijk ondersteunt ze ons in het verstevigen van de verbinding met de Aarde. Lichaam, ziel en geest raken meer met elkaar verbonden en dat schenkt ons innerlijke kracht én ook rust. We worden bewuster van de levenskrachten die Moederaarde ons schenkt, dit voedt ons fysieke- en etherlichaam en zorgt dat we minder snel uit het veld geslagen raken, ook wanneer het leven ons doet wankelen, door tegenspoed of verlies.  


De meditatie “Groeien aan het Licht”, sterkt ons bovendien in het ‘Ik ben’ of ‘Ik ben aanwezig’. En we krijgen meer gevoel bij onze ware grootte, onze zielengrootte en -kracht.

De meditatie opent innerlijk de weg voor het ontvankelijk worden van het kosmische of goddelijke Licht, de Christuszon, het Licht van de Liefde. Stap voor stap ervaren we hoe dat kosmische Licht zich, door ons wezen heen, verlangt te vermengen met de krachten van de Aarde.

Het maakt ons bewust van het bijzondere mens-wezen dat wij zijn. Wij zijn zowel een aards-wezen als geestelijk wezen. Als aards-geestelijke mens zijn wij ook een scheppend wezen. Nog lang niet af, maar een nieuwe Mens-in-wording, die te midden van het dagelijks leven, leert meewerken aan de omvorming van de Aarde.


Wat gaan we doen?

Het is een echte workshop dag! Naast een tweetal korte inleidingen, gaan we vooral praktisch aan het oefenen met deze fijne meditatie. Thuis kun je deze meditatie vervolgen met behulp van de nieuwe meditatie CD “Door de diepte naar het Licht” (is bij de workshopprijs inbegrepen).       

De gehele meditatie duurt ongeveer 35 minuten en is opgebouwd uit verschillende delen, die we eerst afzonderlijk en daarna als geheel gaan beoefenen.


Programma


Sfeer

Met de Innerlijke Werkplaats willen we een plek bieden voor echte ontmoetingen, waarin verbinding, betrokkenheid en kwetsbaarheid geleefd worden. Daartoe werken we in kleine groepen, tussen de 7 en 12 deelnemers. Onze bijeenkomsten kenmerken zich door openheid, oprechtheid, ontspanning, evenals geborgenheid, vrijheid in verbondenheid en het elkaar van hart tot hart (leren) ontmoeten. Ruimte voor humor, een (glim)lach of een traan van aangeraakt worden of diepere ontroering.


Onze werkwijze is vrij van harde confrontatie-technieken of feedback methoden, oordelen en veroordelen. Dat wat bij ieder in hart en ziel leeft, wordt door de anderen gerespecteerd. Het elkaar aanreiken van andere of nieuwe zienswijzen gebeurt altijd vanuit kwetsbaarheid, vrijheid en zonder de drang van overtuigen of door ongevraagd adviezen.


Begeleiding

De begeleiding is in handen van Walter de Zeeuw en Marijke Sies. Beiden vele jaren werkzaam als geestelijk begeleider en coach; verzorgen lezingen, trainingen en hebben ruime ervaring in het begeleiden van workshops, groepen en individuele cliënten. De meditaties en de lezingen worden verzorgd door Walter.


Biologische lunch

Op beide dagen is koffie, thee en een biologische lunch inbegrepen. Mochten er speciale dieet wensen zijn, vermeldt dit dan op het aanmeldingsformulier.


Antroposofie in het dagelijks leven

Genoemde thema’s en onderwerpen benaderen we vanuit de antroposofie, de geesteswetenschap zoals Rudolf Steiner deze heeft aangereikt. We voelen ons, in alle bescheidenheid, geroepen om dit belangrijke werk verder uit te bouwen. Onze intentie is de antroposofie niet uitsluitend te bestuderen, maar haar juist in het innerlijk en uiterlijk tot leven te brengen en te zoeken naar de concrete toepassing in het dagelijks leven.


Voor wie


Enige meditatie ervaring is welkom.


Voorbereiding

Heb je weinig of geen meditatie-ervaring, dan is het zinvol om je thuis voor te bereiden met behulp van onze meditatie CD: “basismeditaties, meditatie als weg naar het Hoger Zelf.” Neem contact met ons op om deze te bestellen. Deze is zowel als CD en ook als MP3 te bestellen, klik hier


Zie voor meer praktische informatie, tabje praktisch

Heb je vragen of interesse? Stuur een mail of bel Marijke: 06-13892072.


Meditatie CD

In onze ‘Werkplaats’ werken we al een aantal jaren met de meditatie ‘groeien aan het Licht’. Op veler verzoek hebben we deze begin 2017 op CD uitgebracht.  

De kosten voor de CD zijn inbegrepen bij de workshopkosten.
De CD is ook los te verkrijgen, klik hier voor meer informatie en om deze te bestellen.


Vervolgmogelijkheden

Deze korte workshop biedt gelegenheid om met onze ziens- en werkwijze kennis te maken. Wil je een vervolg of verdieping, voel je daarvoor van harte uitgenodigd. Kijk rustig rond op onze website of neem contact op, om samen te kijken welk vervolg het best passend is.


Individueel gesprek

Wil je vooraf een individueel gesprek of uitgebreide kennismaking, neem contact met ons op. Klik hier voor meer informatie.


Ervaringen

Lees over ervaringen van eerdere deelnemers, klik hier


1 daagse


meditatie
workshop
Groeien aan het Licht

Inclusief CD
met lezing & meditatie
CD meditatie door de diepte