Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      nieuw       links     onze werkplaats     contact

Veranderingen

Wie de weg van innerlijke ontwikkeling en scholing gaat, krijgt ‘als van zelf’ te maken met vele veranderingen. Zowel in de buitenwereld, als in onze binnenwereld. Herkenbaar bijvoorbeeld door een toenemende gevoeligheid; we gaan anders waarnemen en worden gevoeliger voor energieën en stemmingen van anderen. Andere mensen krijgen onverwacht helderziende, helderhorende of geestelijke ervaringen. Weer anderen worden zich bewust van de nabijheid van hun engel, natuurwezens of een overleden dierbare.    


Chakra’s in ontwikkeling

Die vele veranderingen zijn een gevolg van de ontwikkeling in de lotusbloemen of chakra’s. In het bijzonder door wat Rudolf Steiner (1861-1925) hierover heeft verteld, is het inzicht gegroeid dat chakra’s nog zoveel meer zijn dan algemeen bekend is. Hij schrijft hierover uitvoerig in het boek ‘De weg tot inzichten in hogere werelden’: “door het gaan van die innerlijke scholingsweg, ook wel de Moderne Inwijdingsweg genoemd, beginnen de chakra’s op te lichten”. En vervolgt hij: “Chakra’s zijn geestelijke organen, ‘organen van de ziel’, kwetsbaar en grotendeels nog in ruste (‘slapend’). Voor de toekomstige ontwikkeling van de mens is het van evident belang, dat de chakra’s worden vergeestelijkt. Een ontwikkeling die we zelf, doelbewust ter hand hebben te nemen”.


Nieuwe inzichten en wegen

De kennis over chakra’s komt uit het oude India en Egypte en er zijn vele duizenden boeken over geschreven. Daarin valt telkens de wat éénzijdig gerichte inzichten over chakra’s op; de ontwikkelingsrichting is veelal die van het bevorderen van het fysieke en emotionele welzijn en het eigen geluk.


In 2010 ontdekte ik andere werken (zie bronnen) over een diepere en meer geestelijke ontwikkeling van de zeven lotusbloemen of de hoofdchakra’s. Naast de vele oefeningen die Steiner aanreikt voor het dagelijks leven, zoals het zes- en achtvoudig pad, ontdekten we het werk van Roland van Vliet en Hans Stolp, waarin zij los van elkaar, de nodige aanwijzingen geven om de chakra’s in meditatie samen te laten gaan met het bekende Onze Vader gebed.


Publicaties

In de afgelopen jaren hebben wij deze meditatie-gebedsvorm verder ontwikkeld en hebben zelfs een meditatie dubbel CD over dit thema uitgegeven. Ook schreef ik regelmatig een artikel voor het kwartaalblad Verwachting over deze nieuwe vorm van chakra-ontwikkeling. Enkele van die artikelen staan bij de rubriek Publicaties.

Meer over dit nieuwe proces van innerlijke ontwikkeling, lees je bij ‘Toelichting’.


Korte meditatieworkshop

Al een aantal jaren verzorgen wij een Zomerworkshopweek, ook deze zomer, waarin we deze thema’s uitvoerig behandelen en dagelijks met de nieuwe chakra-meditatie-gebedsvorm mediteren.

Deze kortere workshop van 2*1 dag organiseren we omdat we regelmatig het verzoek krijgen om eerst kennis te maken met deze bijzondere vorm van meditatie én gebed.

Waar ‘gewone’ meditatie veelal gericht is op innerlijke stilte en bewuster gewaarworden wat er in ons leeft, is de chakra/Onze Vader-meditatie meer gericht op het bewust voelend waarnemen van deze zielenorganen; we komen in verbinding met deze geestelijke organen en tegelijk met het Hoger Zelf.   


Door het samengaan van meditatie met het Onze Vadergebed, roept dit gebed in ons hart en ziel innerlijke krachten op, die ons stapje voor stapje naar een hoger bewustzijn brengen. Zo ‘leren’ we dit oergebed op een nieuwe wijze te bidden en worden we deelgenoot aan de mysteriekrachten van dit gebed.

Bovendien is het dit gebed, dat ook een mystieke stemming kan opwekken en zelf ‘het voorwerp’ van een hogere meditatie en concentratie wordt.


Wat gaan we doen?

In deze workshop staat deze meditatie centraal, die we in kleine stappen opbouwen, zodat eenieder het thuis kan vervolgen. Door deze meditatie en het bewust omgaan met een aantal zielenprocessen, werken we aan innerlijke reiniging, heling en genezing van de ziel. En in het bijzonder aan het versterken van de verbinding tussen lichaam, ziel en geest, het Hoger Zelf.    


Het is een echte workshop, we gaan praktisch aan de slag met het beoefenen van de nieuwe meditatie-gebedsvorm. Afgewisseld met korte inleidingen en veel ruimte voor vragen van de deelnemers, opdat ieder zelf kan ervaren, wat deze nieuwe kennis, inzicht en bijzondere meditatievorm voor hem of haar kan betekenen.   


Programma dag 1
Programma dag 2
Sfeer

Met de Innerlijke Werkplaats willen we een plek bieden voor echte ontmoetingen, waarin verbinding, betrokkenheid en kwetsbaarheid geleefd worden. Daartoe werken we in kleine groepen, tussen de 7 en 12 deelnemers. Onze bijeenkomsten kenmerken zich door openheid, oprechtheid, ontspanning, evenals geborgenheid, vrijheid in verbondenheid en het elkaar van hart tot hart (leren) ontmoeten. Ruimte voor humor, een (glim)lach of een traan van aangeraakt worden of diepere ontroering.


Onze werkwijze is vrij van harde confrontatie-technieken of feedback methoden, oordelen en veroordelen. Dat wat bij ieder in hart en ziel leeft, wordt door de anderen gerespecteerd. Het elkaar aanreiken van andere of nieuwe zienswijzen gebeurt altijd vanuit kwetsbaarheid, vrijheid en zonder de drang van overtuigen of door ongevraagd adviezen.


Begeleiding

De begeleiding is in handen van Walter de Zeeuw en Marijke Sies. Beiden vele jaren werkzaam als geestelijk begeleider en coach; verzorgen lezingen, trainingen en hebben ruime ervaring in het begeleiden van workshops, groepen en individuele cliënten. De meditaties en de lezingen worden verzorgd door Walter. 


Meditatie CD

In 2016 hebben we de meditatie Chakra-ontwikkeling en het Onze Vader gebed op een dubbel CD opgenomen en in eigen beheer uitgegeven. De deelnemers aan deze workshop ontvangen deze CD, de kosten hiervoor zijn inbegrepen bij de workshopkosten.
Wil je meer over deze meditatie CD weten of los bestellen, klik hier voor meer informatie en om deze te bestellen.


Biologische lunch

Op beide dagen is koffie, thee en een biologische lunch inbegrepen. Mochten er speciale dieet wensen zijn, vermeldt dit dan op het aanmeldingsformulier.


Antroposofie in het dagelijks leven

Verschillende bronnen

De chakra-meditatie hebben we mede-ontwikkeld naar aanleiding van het boek ‘wie denken de mensen dat Ik Ben’ van Roland van Vliet. Evenals het kleine, maar prachtige boekje ‘Het gebed, de mystieke weg’ van Hans Stolp. Genoemde thema’s en onderwerpen benaderen we vanuit de antroposofie, de geesteswetenschap zoals Rudolf Steiner deze heeft aangereikt. We voelen ons, in alle bescheidenheid, geroepen om dit belangrijke werk verder uit te bouwen. Onze intentie is de antroposofie niet uitsluitend te bestuderen, maar haar juist in het innerlijk en uiterlijk tot leven te brengen en te zoeken naar de concrete toepassing in het dagelijks leven.

Een andere belangrijke bron van inspiratie zijn de vele boeken en lezingen van Hans Stolp, die in Nederland en daar buiten het esoterisch Christendom op een invoelende en leefbare wijze aanreikt. Ook werken we met de inzichten van andere (hedendaagse) leerlingen van Rudolf Steiner als Emil Bock, Friedrich Rittelmeyer, Valentin Tomberg, Stefan Lubiekski, Jörgen Smit, Bastiaan Baan, Judith von Halle en vele anderen.


Wat kan het je opleveren…

 

Voor wie


Enige meditatie ervaring is welkom maar niet noodzakelijk.


Voorbereiding

Heb je weinig of geen meditatie-ervaring, dan is het zinvol om je thuis voor te bereiden met behulp van onze meditatie CD-basismeditaties, meditatie als weg naar het Hoger Zelf.


Zie voor praktische informatie, tabje praktisch


Vragen

Heb je vragen mail naar info@walterdezeeuw.nl of bel op 06-13892072 na 11.00 uur. Je krijgt dan Marijke Sies aan de telefoon.


Ervaringen

Lees over ervaringen van eerdere deelnemers, klik hier
2 daagse


meditatie
workshop
Geestelijke ontwikkeling van de zeven chakra’s
door meditatie en Het Onze Vader gebed


Inclusief CD
met lezing & meditatie
CD meditatie zeven chakra's & OVG