Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      nieuw       links     onze werkplaats     contact

Terug naar Boeken & Meditaties

Mystieke betekenis van Kerst

Bij velen groeit het verlangen naar kennis, inzicht en een nieuwe bewustwording van de mystieke betekenis van Kerst.
Al 2000 jaar lang werkt de Christus-impuls in op de steeds meer ontwakende mens en vormen zich in de ziel een hoger bewustzijn en nieuwe geestvermogens. Het zijn deze zielsvermogens die, wanneer we ons in meditatie verbinden met het kerstgebeuren, nieuwe voorstellingen aan ons innerlijk openbaren.

Voorstellingen waardoor wij Zelf tot getuige en mede-deelgenoot in de geest worden, aan die belangrijke gebeurtenissen van toen; deze meebelevend in het bewustzijn in het Nu.

Voor ons innerlijk, geestelijk oog worden deze als imaginatieve beelden geschilderd en schenken zij ons levende inspiraties en een diepe ontroerende vreugde.

Door ons op deze wijze te verbinden met dit bijzondere gebeuren, begint iets van het mysterie op te lichten in ons eigen hart en ziel. Zo zullen we in deze en in de volgende incarnatie meer bewustzijn verkrijgen op het grootse mysterie van de Christus en in het bijzonder op de betekenis ervan voor de huidige en de toekomstige ontwikkeling van de mens, de mensheid en het leven op Aarde.


Kerstfeest in onze tijd gaat over de geboorte van Christus in de menselijke ziel; over het bewust worden van het Licht en de Liefde die in onze harten willen ontwaken. Wijsheid is groot en belangrijk voor het inrichten van het leven op aarde. Maar groter en machtiger dan alle wijsheid, is de Goddelijke Liefde die Christus in onze harten heeft gelegd.

En juist in de donkerste periode van het jaar, wil dit kosmisch Licht van de Liefde gaan stralen, wil de ware Liefde in ons gekend worden.

Door in de meditatie met het innerlijk oor te luisteren naar de vertellingen uit het Lukasevangelie, verbinden we ons met heel ons wezen met de geboorte van het Aarde-licht. Dit kosmische Licht en de pure goddelijke Liefde doorstralen ons hart en vinden vanaf dat moment, meer dan ooit, hun werkzaamheid in ons alledaagse leven en stromen uit in de wereld om ons heen.

 

De meditatie
De meditatie is een geleide meditatie die we in stapjes opbouwen. Het begint met een korte voorbereiding, gericht op het krachtig met de aarde en het bewust met het Hoge Zelf verbinden, met de geest in de mens én de Geestelijke Wereld.

We vragen om de bescherming van Michaël.

Dan gaan we in gedachten, in de geest naar het zo grootse en bijzondere gebeuren in Bethlehem:


Het is middernacht, volkomen stil en donker

We zijn bij de herders

Ze houden de wacht over de kudde in het veld

Plotseling gaat de hemel open  

Het wordt tot één en al Licht

Hoor de boodschap van de grote engel “heden is geboren…”

En het zingen van de engelenheerscharen “Ere zij God…”

We gaan met de herders in de richting van Bethlehem

En met hen samen treden we de grot binnen...

Daar zien we de jongere Maria en de oudere Jozef,

Beiden van diepe vreugde vervuld,

geknield naast een kribbe…

Open het eigen hart

Voor de ontmoeting met het pasgeboren Christuskind  


Hoe te verkrijgen

Opnames

lezing & meditatie
de geboorte van het Christuskind

Ingesproken door Walter de Zeeuw & Marijke Sies

1. Grondsteenspreuk van Rudolf Steiner (laatste strofe)
ingesproken door Marijke Sies


2. Inleiding ‘de geboorte van Christus in de menselijke ziel’

ingesproken door Walter de Zeeuw


3. Aankondiging aan Maria (Lukas 1:26-38)

ingesproken door Marijke Sies


4. De verkondiging aan de herders (Lukas 2:1-20)

ingesproken door Marijke Sies


5. Meditatie ‘de geboorte van het Christuskind’

ingesproken door Walter de Zeeuw


op CD

€ 19,50

Bestellen

Downloaden als mp3

€ 16,00

Bestellen

De cd hebben wij in eigen beheer uitgegeven. Het is ook te bestellen en te leveren via je boek- en cdhandel. Vraag of de winkelier contact met ons opneemt op boekbestellen@walterdezeeuw.nl

ISBN 978-90-822974-2-3

Geluidsfragmenten

grondsteenspreuk.mp3


Grondsteenspreuk

ingesproken door Marijke Sies

Fragment lezing.mp3


Inleiding

ingesproken door Walter de Zeeuw

Jaarlijks verzorgen we, in de voorbereiding op kerst binnen onze Werkplaats een inspirerende workshop over dit bijzondere thema. De opnames bevatten de meditatie, de inleiding en de voorbereidende teksten van deze workshop.


Er zijn geen bijzondere meditatietechnieken of -houdingen vereist, we doen de oefeningen gewoon rechtop zittend op een stoel.


Wil je onze andere meditaties leren kennen, klik hier

Meditatie-workshop

Fragment meditatie.mp3


Meditatie

ingesproken door Walter de Zeeuw

Jaarfeesten beleven door meditatie - Kerst