Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      nieuw       links     onze werkplaats     contact

Lezing Ontmoet jezelf en de ander van Hart tot Hart

Aartsengel Michaels Impuls voor vrijheid en de echte ontmoeting            

Klik hier om terug te keren naar het overzicht van de lezingen

Elke nacht ‘treden we als het ware uit’, zijn we ‘op reis’ in de geestelijke wereld.

We ontmoeten onze eigen beschermengel, verwerken de achter ons liggende dag

en komen tot nieuwe inzichten. We ontvangen ook nieuwe levenskracht, -energie

en -moed en voelen ons (veelal) bij het ontwaken, weer als herboren: klaar voor de nieuwe dag.


Maar iedere nacht gebeurt er nog iets: de engel legt een bijzondere impuls in ons hart: ‘vrijheid’, dat velen herkennen als een intens verlangen naar onafhankelijk zijn, echt op eigen benen staan. We bedoelen dan niet ‘vrij-zijn en veel vakanties genieten’, maar Innerlijke vrijheid en liefdevol met anderen verbonden zijn. Niet langer je gevoelens of verlangens wegstoppend of jezelf ‘weg cijferend’ (de ander altijd belangrijker vinden!). Vrijheid, door vereniging van het geestelijke in jezelf, met moederaarde en met alles wat leeft en groeit en met je dierbaren.  


In de nacht ontvangen we een tweede impuls, die leidt tot een gevoel van afkeer van oppervlakkigheid. Een verlangen naar ontmoeten met diepgang: verlangen elkaar van hart tot hart te ontmoeten.


Met aandacht voor hoe die impulsen tot ons komen. Waarom ze juist in deze tijd zo belangrijk zijn. Wat heeft dit te maken met de werken van de aartsengel Michael? ‘Innerlijke vrijheid en de echte ontmoeting’, deze vermogens zijn nog niet kant en klaar, we mogen ze zelf in onze ziel tot ontwikkeling brengen en zijn deel van een nieuw te vormen hoger bewustzijn. Hoe geven we deze ontwikkeling vorm?


Hoe legt de engel dit in ons hart? En waarom is het zo belangrijk een echt-vrij-mens te zijn. Al honderden boeken zijn hierover geschreven, maar wat maakt dat het dan zo lastig om echt vrij te zijn. Vrijheid en de echte ontmoeting, zijn vermogens, zielenkrachten die nog niet kant en klaar zijn. Het zijn vermogens, wakker gemaakt door de Michaels-impulsen in ons hart, die we zelf in onze ziel tot ontwikkeling mogen brengen. Mogen, betekent vooral: het is onze bewuste en vrijwillige keus om hieraan te werken, door de weg naar binnen en weer naar buiten te gaan.

Gelukkig hoeven we het niet allemaal alleen te doen. Zowel de geestelijke wereld als onze relaties hier op aarde helpen ons. Het gaat er dan om onze karmische thema’s en relaties te (h)erkennen en ons hieraan te bevrijden. Alleen zo leren we onszelf innerlijk vrij te maken, de stap om liefdevol op eigen benen te komen staan.

Vrijheid wordt vaak ten onrechte vertaald naar gewoon lekker vrij zijn en niet langer verantwoordelijk dragen, zoals in de vakantie. Af en toe vakantie is prima hoor, echter onze ziel protesteert wanneer we van vrijheid, vrijblijvendheid maken. Onze ziel verlangt een andere vrijheid: vrijheid in verbondenheid en dat is meer dan een gevleugelde (engelen) uitspraak, het is bijna een opdracht, een roeping, die we in volle vrijheid mogen aangaan.


Wie innerlijk vrij is, durft de ander echt te ontmoeten, in kwetsbaarheid zich met de ander te verbinden. Dan kan het wonder geschieden, dat de ander ook haar/zijn hart opent en zich zo bewust wordt van de liefde in haar/zijn eigen hart, het Hoger Zelf. Zo worden we ‘trouw aan onszelf’ en kan de Liefde van Christus door ons eigen hart stromen naar de ander en weer terug.  Zo wordt de Christusliefde in onze harten geboren, ook wel genoemd ‘onze tweede geboorte’.   


Een lezing met een bijzonder interactief karakter, waarin de deelnemers elkaar ‘vanuit vrijheid in verbondenheid’ ontmoeten.

Voor deze lezing is momenteel geen datum gepland. Met een abonnement op de nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden wanneer deze lezing weer wordt verzorgd.


Wil je deze lezing in je eigen kring of groep organiseren?

Laat het ons weten…