Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      nieuw       links     onze werkplaats     contact


Wie geestelijk kijkt, kan ook iets anders zien.


Wat je dan kan zien is dat dat wat al langer in het duister verscholen was, aan het licht komt. Hoe sterker het licht schijnt, hoe meer wat verborgen is zichtbaar wordt.

Heel sprekend is de strijd om vrijheid in de Arabische landen, nu met name Syrië. Het verlangen naar vrijheid, niet langer willen leven in onderdrukking zelfs zo sterk dat mensen er hun leven voor in de waagschaal stellen, is een groot voorbeeld van de werking van het licht. Het licht, sterk toegenomen door de groeiende vrijheid in de omringende landen, maakte de bevolking van Syrië bewust van hun benarde, onvrije situatie en zij staan op voor zichzelf, hun medemensen en dierbaren. Hun strijd maakt ook ons -de rest van de wereld- wakker en maakt ons bewust van de werkelijke situatie daar, waarvan tot die tijd slechts enkelen wisten. En ook het opportunisme van een wereld die alleen in actie lijkt te komen als de eigen belangen (wel of geen olie in dit geval) groot zijn, wordt hiermee pijnlijk zichtbaar.


Dit is het Grote Werk van Aartsengel Michael die wat verborgen is, aan het licht brengt. Opdat dat wat in het menselijk bewustzijn en handelen nog niet heel is, geheeld kan worden.

In het klein is dat wat in ons eigen leven nog in de schaduw staat en waar we ons onmachtig voelen om het te leven. Ook dat komt aan het licht om innerlijk geheeld te worden. In onze schaduw staan de onbewuste en nog niet voltooide talenten die verlangen geheeld en voluit geleefd te worden. Wat zich in het klein in ons eigen leven afspeelt, zien we ook op het grote wereldtoneel.  


Het verschijnsel dat steeds meer verborgen zaken aan het licht komen doordat het licht toeneemt, is voor mij een belangrijk lichtpunt in onze tijd. En wij kunnen allemaal, hoe klein dan ook, ons lichtstraaltje bijdragen aan het toenemen van het licht. En weet ook:


“Licht werkt aanstekelijk”.
Terug naar Publicaties

“En het licht scheen in de duisternis,

maar de duisternis zag het niet,

want het was te donker.”


Deze woorden kwamen eens “spontaan” in mij op, ik was een meisje van een jaar of 15 (inmiddels weet ik dat in het Johannes Evangelie vergelijkbare woorden staan.)

Erg boeiend vond ik dit idee toen al en nu zie ik hoe het van toepassing is in onze tijd. Er gebeurt zo veel dat ons zorgen baart, waarover we ons druk maken of dat ons pijn en verdriet doet. De voortdurende strijd in Syrië, zelfdodingen, gevolgen van hongersnood die in de media worden verdrongen door een schietpartij en weer opnieuw komen fraude zaken en graai-praktijken in het nieuws. En misschien ben je persoonlijk wel geraakt door de gevolgen van de crisis, ben je je baan kwijt of kan je je huis niet verkopen… Het lijkt of het steeds donkerder wordt.


Licht en Donker

Marijke Sies