Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      nieuw       links     onze werkplaats     contact

Onderstaand artikel is geschreven voor de kerstuitgave 2013 van De Verwachting,

Kwartaalblad van de Stichting de Heraut die bekendheid geeft aan het werk van Hans Stolp.


Auteur Walter de Zeeuw© De Innerlijke weg

Opnieuw veilig geboren op aard
Over ons meervoudig geestelijke geboorteproces
Ieder die weleens naar het buitenland vliegt, naar familie, vrienden, voor werk of vakantie kent het;  De lampjes ‘fasten your seatbelt’ branden, de landing is ingezet en wanneer het vliegtuig bijna stilstaat, wordt er spontaan geapplaudisseerd. Voor de bemanning die het toestel veilig aan de grond bracht? of de ontlading van de spanning van de reizigers zelf, die weer veilig vaste grond onder de voeten voelen?

Toen wij de 1e keer in dit leven geboren werden, maakten we zelf ook zo’n landing mee. Maar, hoe liefdevol onze ouders ook waren, lang niet altijd was dat een ‘in veiligheid geborgen’ geboorte. En vele jaren later, als het Hoger Zelf zich in ons begint te openbaren, worden we opnieuw geboren en ‘moeten’ we leren ons opnieuw met de aarde te verbinden.


Enige tijd geleden consulteerde ik een paar keer een complementair werkend arts. Er ontspon zich een gesprek over ‘hooggevoelige mensen’. Hij had regelmatig mensen op consult, die zo tobden met het ‘hooggevoelig zijn’ en deelde zijn inzichten met mij. Samengevat zei hij hun gave van het intuïtief invoelen wat er in en bij de ander speelt, zo goed te herkennen. Maar veel van hen ‘pikken’, veel meer dan goed voor hen is, de energie van anderen op en verliezen daardoor hun eigen vitale levenskracht en -energie. Dat leidt tot vermoeidheid, onrust, stress, doordat ze niet goed weten wat ze allemaal voelen. En zo boven de 40 jaar, soms al eerder, ontwikkelen ze ook fysieke klachten rond spijsvertering, maag, buikorganen, en soms ook  lage rugpijn. Dit leidt weer tot chronisch gebrek aan energie, levenslust, -vreugde en ook langdurige vermoeidheid, overspannenheid en zelfs burn-out. Zijn behandeling en ondersteuning geven deze mensen een flinke duw in de goede richting. Maar vaak vallen ze snel weer flink terug. Ze denken dat het de hooggevoeligheid is, die de klachten en vermoeidheid veroorzaakt, maar, zo vervolgde hij, het zit op een diepere laag; Het zich ten diepste ‘niet veilig voelen op aarde’ en vaak ook ‘niet veilig voelen in zichzelf’, is de kern van hun probleem. Door hard te werken proberen ze een veilig plekje te veroveren op aarde, maar blijven bijna altijd onzeker. Ze stellen hoge eisen aan zichzelf (perfectionistisch) en dit samen leidt tot overspannenheid of burn out.

In zijn betoog herkende ik de verschillende aspecten van het NieuweTijdsMens zijn, zeker wanneer ze niet goed geaard zijn. Hij vervolgde: bij hen die tobben met het zo hooggevoelig zijn, staan de zenuwen en zintuigen teveel open en zijn te gespannen. Dit maakt hen hypergevoelig en alle gevoelsindrukken en gebeurtenissen komen veel te sterk binnen, sterker dan ze in wezen zijn. Deze hypergevoeligheid beheerst hun leven en zij zijn dit min of meer als normaal gaan beschouwen. Dit onveilig voelen op aarde ontstaat al in een heel vroeg stadium, nog voordat het kind geboren wordt. Het wordt dan ook ‘geboortetrauma’ genoemd. Op de vraag hoe zo’n trauma ontstaat, moest hij het antwoord schuldig blijven.


Ik was geraakt en zeer verheugd over de hulp van boven voor deze ontmoeting. Want onverwachts had ik antwoorden gekregen op een aantal belangrijke vragen waarmee ik al een tijdje rondliep. Nog niet kant en klaar, maar in de weken hierna zou het zich ontvouwen tot bijzondere inzichten en ervaringen. Ik was in diezelfde periode aan het werk rond het thema ‘chakra’s, de 7 zintuigen van de ziel en het esoterisch Christendom’. Over het 1e , het wortelchakra, wordt geschreven: ‘Dit chakra staat voor het vermogen om ons te ‘aarden’, te verbinden met de aarde. Het geeft ons vastigheid, stevigheid op aarde. Een goed functionerend wortelchakra schenkt ons vertrouwen in het leven hier op aarde. En het wortelchakra regelt het geboorteproces.

Na het ‘bestuderen’ hiervan, bleef mij de vraag bezighouden waarom het voor de NieuweTijdsMens, vaak al van jongs af aan, zo moeizaam is om gezond geaard te blijven. Natuurlijk, het heeft te maken met het losser raken van de geestelijke jasje rond het fysieke lichaam. En er zijn verschillende manieren beter te aarden: springen, dansen, geregeld stevig in de natuur wandelen, energetisch afschermen en grondingsoefeningen. Maar het helpt veelal ‘maar voor even’, het blijft een opgave om stevig en blijvend met de aarde verbonden te zijn.


Met deze vragen, inzichten en door meditatie zocht ik verder. Ik ontdekt andere boeken, o.a. van de Poolse schrijver  Stefan Lubienski, Ronald van Vliet1 en ging opnieuw aan de slag met de chakra-meditatie zoals Hans Stolp2 beschrijft. Langzaam vielen de puzzelstukjes op hun plek en lichtten de verbanden tussen de verschijnselen te hooggevoelig zijn, slecht aarden en geboortetrauma’s op.

Het is ongeveer zo te omschrijven: Je onveilig voelen op aarde, werd lang geleden veroorzaakt door een onbekend en onbewust trauma vóór de geboorte en leidde tot ‘een matig functionerend wortelchakra’. Hierdoor is het geboorteproces in dit leven niet helemaal goed verlopen, waardoor het aarden, ook op latere leeftijd, niet vanzelf meer tot stand komt. Omdat we weten, dat de ontwikkeling tot een NieuweTijdsMens, een door de geestelijke wereld zorgvuldig geleid proces is, moet het een hoger doel dienen. De psychologie heeft ons geleerd, dat wanneer iemand door een bepaald toeval getraumatiseerd raakt en dit niet op de juiste wijze innerlijk verwerkt wordt, hij of zij er onbewust alles aan doet om vergelijkbare situaties te vermijden, als een soort weigering (in de ziel) om dit nog een keer mee te maken.

En dat is wat ik regelmatig gewaar wordt bij NieuweTijdsMensen, een ‘weigering om het leven echt aan te gaan’; Liever voorzichtig vanaf de zijlijn meekijken, dan er middenin staan. En wat herken ik dit zelf, nog niet zo lang geleden ook in mijn eigen leven: er wel zijn, wel denken en twijfelen, wel voelen en je vooral onzeker voelen, maar niet meedoen, je niet echt verbinden met dat wat zich aandient in je leven. Het zijn de momenten, waarop dan de vraag naar boven komt: “heb jij al ja gezegd tegen het leven, ja gezegd, tegen deze zo bijzondere incarnatie”?

Voor je verder leest: Wat herken jij hiervan in jouw leven?


Geestelijk kijken, leert ons voorbij de buitenkant zien wat er eerder speelde in dit leven. En als je dit beoefent, mag je, wanneer het jouw tijd is, ontdekken dat in de ziel ook de herinneringen leven aan de voorgaande  levens.

Bij wie zich onveilig voelt, moeite heeft met aarden, hypergevoelig is en levensenergie verliest, kan dat veroorzaakt zijn door een trauma, opgelopen tijdens de zwangerschap. Maar mogelijk heb je dit trauma ‘meegebracht’ uit een vorig leven en is het ontstaan door een ingrijpende of schokkende ervaring in of aan het einde van dat leven. Wellicht ben je door oorlogs- of een ander geweld om het leven gekomen, zoals steeds meer mensen, die in WOII zijn gestorven en nu al weer zijn geïncarneerd, zich dit bewust worden. Wie met zo’n karmische herinnering terug is op aarde, heeft heel wat ‘onverklaarbare emoties en angsten’ te overwinnen, voordat die zich met de aarde durft te verbinden.


Zo naar mijn eigen leven kijkend, groeide nog een inzicht. Ik herkende zo het onveilig voelen en de moeite met verbinden met de aarde en de materie. Maar dit had mij juist aangezet tot zoeken naar het ‘waartoe’ hiervan. Een zoektocht naar wie is de mens en wie ben ik en waarom ben ik hier. Dit zoeken heeft zich in de laatste jaren omgevormd naar een vinden, toen er een innerlijk verbinding groeide met de geestelijke wereld en ik het esoterisch Christendom ontdekte. Toen werd duidelijk, wanneer ik me van jongst af aan veilig had gevoeld op aarde, me stevig had verbonden, ik die zoektocht mogelijk nooit was gestart en had ik noch mijn engel, noch Christus in mijn hart ontmoet. Terwijl ik dit schrijf voel ik opnieuw de dankbaarheid voor dit ‘weten’. Dat diepe angst en onzekerheid zich omvormde tot een innerlijke verbinding met de Liefde van het Hoger Zelf. Ik schrijf dit met grote bescheidenheid, omdat het voor mij als waar voelt. Voor jou kan en mag het echt anders zijn. Het, zo mogelijk samen met je eigen engel, ontdekken van jouw waarheid is belangrijker, dan wat een ander je ook maar vertelt.   


In de zomermaanden hebben we met een groepje mensen ervaren hoe krachtig het is, om met de chakra’s en het Onze Vader/Moeder gebed te mediteren2 . Bij het 1e chakra hoort de laatste bede: “Leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze”. Je kan dit ook zo lezen of vragen: “Christus mag ik in u het vertrouwen vinden mij opnieuw met de aarde te verbinden”. Wie geregeld zo mediteert, ontvangt gaande weg het inzicht, de moed en kracht om het ‘boze’, dat als pijn, verdriet, of als angst of trauma in ons leeft, los te laten. Door in deze chakra-meditatie een stevig grondingskoord tot in het diepst van de aarde te laten aangroeien, kunnen we deze karmische angst, pijn, onzuivere energie en vermoeidheid, heel bewust afvoeren naar de aarde. Dan voltrekt er zich iets wonderbaarlijks. Moederaarde neemt onvoorwaardelijk en liefdevol deze onzuivere  energie in zich op. Hoe is dat mogelijk? Toen Jezus stierf, werd het voor de Christus mogelijk door de kruisdood heen in een nieuw Opstandingslichaam te herrijzen. En bij de kruisiging druppelde bloed uit Jezus’ wonden in de aarde, bloed als drager van de geestkracht. Door de aardbevingen die volgden, werd ook Zijn lichaam opgenomen in de aarde. Hierdoor is het wezen van Moeder Aarde Verchristelijkt en  transformeert Moederaarde  ons oude karmische pijn en verdriet tot een nieuwe  Verchristelijkte levenskrachtige  energie, die zij naar ons omhoog zendt. Wanneer wij heel bewust vanuit onze voeten wortels tot in het hart van Moederaarde laten aangroeien, stromen deze energieën ons lichaam binnen. Voelbaar als een levenskrachtige, vreugde schenkende en verwarmende tinteling, wordt zij opgenomen door de chakra’s, in de ziel en heel ons lichaam.


In de vorige Verwachting vertelde ik over het omvormen van onze ego- naar zielen-krachten, de drie grote Ik-krachten van denken, voelen en willen, door ons innerlijk te verbinden met het Hoger Zelf. Hierdoor vormt de kosmische Liefde van de Christus de Ik-krachten om tot een nieuw denken, voelen en willen vanuit het hart. Een proces van jaren hard werken aan jezelf en dat velen ervaren als een ware bevalling en een opnieuw geboren worden.

Die gezuiverde Ik-krachten verlangen zich ten volle te manifesteren, mogelijk door ons heel stevig en heel bewust op een nieuwe wijze met Moederaarde te verbinden en zo worden we werkelijk vrij van angst en eindelijk veilig geboren op aard.


Dan zijn we tegelijk met de geestelijke wereld én met de aarde verbonden en voelen ons waarlijk Eén met het Al. Wie dat ervaart, voelt een nieuwe tinteling, een nieuwe aards/kosmische levenskracht in zich stromen. Sommigen horen dan ook innerlijk prachtige engelenmuziek of een ‘Ere zij God’ of  ‘Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen’, gezongen door een hemelse engelenschare.

Een warm welkom thuis, jij mensenkind, jij die van zo verre kwam.  1 Wie zeggen de mensen dat ik ben van R. v. Vliet en Wegen naar geestelijk inzicht S. Lubienski

2 Het gebed, Hans Stolp


 


 

 


Terug naar Publicaties