Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      nieuw       links     onze werkplaats     contact

Van herdenken naar vergeven

Vrijheid, gelijkheid en broederschap, het zijn thema’s die juist in onze tijd zo relevant zijn en aan actualiteit mogen winnen. We verlangen allemaal naar een wereld waarin we de ander als onze ‘broeder of zuster’ kunnen ervaren.


Het vraagt van ons onder andere in mededogen te leren leven en de bijzondere kracht van vergeving in onszelf vrij te maken. Het is werkelijk onvoorstelbaar hoe deze kracht in mensen kan ontwaken, juist in de meest onmenselijke omstandigheden.


Een ontroerend voorbeeld hiervan is een gebed, bekend uit één van de concentratiekampen uit WOII, dat de Joodse gevangenen uit dat kamp, ondanks hun erbarmelijke situatie, samen baden.

Joods gebed uit een concentratiekamp


Er bestaan geen maatstaven voor straf, voor al de gruweldaden; zij vallen buiten alle grenzen van het menselijk bevattingsvermogen.

Daarom, o God, weeg ons lijden niet met de weegschaal der gerechtigheid, reken dit onze beulen niet toe en vorder van hen persoonlijk geen rekenschap voor al de aangedane verschrikkingen, doch vergeld het op een andere wijze:

Schrijf op de strafrekening van alle beulen, aanbrengers, verraders  en alle zogenaamde slechte mensen als tegoed:

al de moed en zielskracht der gemartelden, hun ingetogen gedrag, hun waardigheid, hun stille inspanning en ondanks alles hun onblusbare hoop en dappere glimlach.

Ook al hun liefde en offers, de brandende liefde in hun doorploegde harten, die ondanks alles sterk en vol vertrouwen in de mens bleven, zelfs oog in oog met de dood en in het stervensuur, en ook zelfs in de uren van diepste zwakheid. Dit alles, o God, zal voor U gelden als vergeving van hun schuld, als losgeld voor hun gruweldaden, opdat er een opstanding der gerechtigheid kome in Uw mensheid. Niet het boze zal tellen, alleen het goede. En in de herinnering van onze vijanden zullen wij, de gemartelden niet meer hun slachtoffers, nachtmerries en hun verschrikkelijke spoken zijn, maar veeleer hun hulp om van de razernij verlost te worden. Alleen dat bidden we van U. En ook dat wij als alles voorbij is, als mensen onder mensen mogen leven. En dat er dan vrede moge heersen op deze arme aarde, vrede voor diegenen die van goede wil zijn, maar ook voor die anderen, die door slechte wil beheerst worden.


Uit: Vijandschap en broederschap, Stefan Lubienski

Bijzondere geestelijke gebeurtenissen, juist in een donkere tijd

Er zijn vele verhalen bekend van gebeurtenissen tijdens WOII waar mensen zich door de kracht van de geestelijke wereld gesteund voelden en zich in hun moeilijke situatie staande wisten te houden en anderen weer tot steun zijn. Vorig jaar schreef ik een artikel over belevenissen van 4 Hongaarse jonge mensen, waarvan 3 Joods. Ze weten elkaar te overtuigen dat, hoe dreigend de situatie ook is, dit alles een zin moet hebben, net als hun eigen leven, al blijft deze tot dan toe diep verborgen. Een zin, zo groeit in hen het vermoeden, die zij alleen in zichzelf kunnen vinden. Zo besluiten ze hun problemen en vragen over het leven op te schrijven en met elkaar te bespreken. Wanneer één van hen, Hanna, antwoordt, zoals gebruikelijk vanuit haar intuïtieve geest, verandert plotsklaps haar stem en geeft antwoorden die niet van haar zelf zijn. Het is als nam een grotere kracht het van haar over en zich door haar uitte in woord en gebaar. Allen waren zeer onder de indruk. lees het artikel.


Alweer geïncarneerd op aarde na WO II?

‘Normaal gesproken’ komen we gemiddeld eens in de 500 jaar terug op aarde, na een vorig leven. Echter steeds vaker ontmoeten we mensen die ontdekken, dat ze ‘versneld’ zijn geïncarneerd, nadat ze in het vorig leven zijn omgekomen in WO II.

Sommigen dromen hier regelmatig over, anderen zien en ervaren beelden in hun meditaties en weer anderen kunnen bijna niet naar films over WOII kijken, omdat ze ‘voelen’ ik ben hierbij geweest. Weer anderen vragen zich af, wat het toch is dat de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei hen zo aangrijpt.

Voor mensen die dit herkennen, of die mogelijk ‘worstelen’ met deze ziels-indrukken en gevoelens organiseren wij een speciale dag rond het thema Herinneringen aan een leven in WOII


In volkomen veiligheid, verbondenheid, respect en kwetsbaarheid willen we de deelnemers uitnodigen hun en onze beelden, gevoelens en inzichten met elkaar te delen. En samen opzoek te gaan naar de diepere zin en betekenis van het zo ‘snel’ weer geïncarneerd zijn.


Een aantal mensen heeft inmiddels zijn of haar interesse aangegeven. Bij voldoende geïnteresseerden, zullen we hiervoor in overleg een datum kiezen.

Heb je ook belangstelling? klik hier op het vlak hiernaast. We nemen contact op zodra we voldoende geïnteresseerden hebben.


4 mei

Tenslotte, wanneer je het bovenstaande herkent, overweeg dan dit jaar naar één van de doden herdenkingsbijeenkomsten te gaan op 4 mei. Mogelijk dat je iets mag ervaren van het bijzondere proces van herdenken naar verzoening en vergeven tussen alle slachtoffers van oorlogsgeweld.  


Ik heb belangstelling in de workshop
Herinneringen aan een leven in WOII
klik hier voor meer info

Lees het artikel

Hoe Joodse mensen hun engel ontmoeten in de tweede wereldoorlog

Terug naar Publicaties