Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      nieuw       links     onze werkplaats     contact

Lezing Het onze Vadergebed in een nieuwe betekenis

De geestelijke ontwikkeling van onze Chakra’s              

Op een keer vroegen de discipelen: leer ons bidden. Een wonderlijke vraag, want we mogen aannemen, dat ze elke dag met elkaar baden. De vraag ging over iets anders, namelijk over de kennis van de diepere geheimen van inwijding. Net als bijvoorbeeld de Essenen, waren Jezus’ leerlingen op de hoogte van de oude inwijdingsrituelen en -culturen. Maar zij zagen en doorvoelde wel dat Jezus daar heel anders over dacht. Dus vroegen zij eigenlijk: “leer ons zo bidden opdat de hogere wezensdelen in onze ziel tot ontwikkeling komen”. Jezus gaf hen toen het Onze Vadergebed (Matth 6: 9-13) en sloot met dit gebed aan bij hun voorkennis over inwijding en over de chakra’s.

Die geheime kennis is deze: de zeven beden uit het Onze Vader/Moeder-gebed zijn ieder verbonden met een van de zeven chakra’s en hebben de bedoeling om die chakra’s te reinigen en te zuiveren. Ons fysieke lichaam zal dit als een weldaad ervaren, ons lichaam is immers de tempel, de drager van de ziel. Door op een nieuwe wijze te mediteren én bidden, worden wij onszelf stap voor stap meer bewust van onze geestelijke lichamen en openen hogere geestelijke organen van de ziel zich. Zo scheppen we zelf weer de mogelijkheid, dat lichaam, ziel en geest opnieuw samen vallen.

Eeuwenlang moesten we in een soort van afgescheidenheid leven, maar aan die tijd is nu een eind gekomen. Die nieuwe verbinding tussen lichaam, ziel én geest (ons Hoger Zelf) mogen wij nu zelf, vanuit volkomen vrijheid weer tot stand leren brengen.


Zeer inspirerende lezing met verder aandacht voor: de nieuwe inzichten over het Onze Vader-gebed. Wat zijn de zeven chakra’s in deze betekenis. Hoe en op welke wijze kunnen we leren mediteren op de chakra’s én het Onze Vadergebed bidden, tegelijk. Wat is de inwerking van de zeven strofen uit het onze Vader op de verschillende

chakra’s en ons geestelijk bewustzijn. We doen een meditatie-oefening, die voor ieder mogelijk is.


Eén voorbeeld uit de lezing: Als wij mediterend denken aan het kruinchakra en tegelijk de 1e zin uit het gebed in stilte uitspreken 'Onze Vader(Moeder) die in de hemelen zijt' dan maken wij ons even los van alles wat ons in het dagelijks leven bezighoudt. We zijn even onze eigen waarnemer, treden de geestelijke sfeer binnen en richten ons met alle aandacht en eerbied op God. Doen we dit met oprechte liefde en intense aandacht, dan opent onze kruinchakra zich en stroomt er hoge kosmische, goddelijke energie via deze chakra binnen en doortrekt heel ons wezen.  


Klik hier om terug te keren naar het overzicht van de lezingen

Voor deze lezing is momenteel geen datum gepland. Met een abonnement op de nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden wanneer deze lezing weer wordt verzorgd.


Wil je deze lezing in je eigen kring of groep organiseren?

Laat het ons weten…