Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      nieuw       links     onze werkplaats     contact

Steeds meer mensen (er)kennen de behoefte om methodisch, door middel van oefeningen of meditaties, aan hun innerlijke ontwikkeling te werken. Nog nooit was de belangstelling voor spirituele ontwikkeling zo groot. Velen zoeken, na de eerste boeken, workshops of lezingen, naar verdieping. Niet alleen stilte, rust, aandacht en concentratie, maar innerlijke verdieping om het diepere dat in ons leeft aan het licht te brengen.

Het verlangen om vanuit je innerlijke waarden en liefde te denken, te voelen en te leven. Trouw worden aan je Zelf, door bewuste keuzes en handelen en je eigen kwetsbare kracht en liefde in de wereld te manifesteren. Weer anderen zoeken naar de verborgen talenten in de ziel of verlangen hun spirituele of geestelijke Ik te leren kennen. Aspecten die allemaal te maken hebben met bewust-zijn, met het leven vanuit hart en ziel.

Maar wie hiermee aan de slag gaat, ontdekt al snel dat het niet zo eenvoudig is. Rudolf Steiner voorzag dit en reikte ons (100 jaar geleden) een aantal bijzondere inzichten aan. Inzichten die gaan over het ontwikkelen van zes bijzondere eigenschappen in onze ziel, die de ontwikkeling van ons geestelijke hart (het hartchakra) ondersteunen.


Deze zes eigenschappen kunnen we zelf ontwikkelen m.b.v. zes heel specifieke basisoefeningen. Basisoefeningen voor spirituele ontwikkeling. Joop van Dam heeft deze zes in het boekje “Het zesvoudige pad” heel constructief en praktisch uitgewerkt, om in het dagelijks leven te beoefenen. Dit inspirerende boekje is te bestellen op onze website, klik op de foto hiernaast.


Wat zijn die zes basisoefeningen?


  1. Denkoefening: heeft als doel om beheersing of meesterschap te krijgen over het denken.
  2. Wilsoefening: heeft als doel om beheersing te krijgen over het handelen.
  3. Gevoelsoefening: heeft als doel om je bewuster te worden van je voelen, en ook om sterke gevoelens minder sterk te beleven en je bewuster te worden van de zwakkere/zachtere en subtiele gevoelens in jou.
  4. Positiviteitsoefening: heeft als doel om het positieve te gaan waarnemen (in gebeurtenissen én bij mensen), dat naast het ‘lelijke’ en ‘donkere of schaduw’, mag staan. Alles op aarde heeft zowel een lichtkant als een schaduwzijde. In deze oefening worden denken en voelen gecombineerd.
  5. Onbevangenheidsoefening: heeft als doel om te leren open te staan voor nieuwe ervaringen; onbevangen op het nieuwe en onbekende af te stappen. In deze oefening worden voelen en willen gecombineerd.
  6. Innerlijke harmonie of gelijkmoedigheid: door de vorige oefeningen te combineren, leren harmonie te scheppen tussen het denken, voelen en willen. Mensen die gelijkmoedig in het leven staan, laten zich minder snel ‘pakken’ door de gebeurtenissen.


Het zijn oefeningen, die we afzonderlijk leren beoefenen. Na een tijdje worden ze als vanzelf deel van ons wezen, onze ziel.   


Welke informatie kan je hier verder verwachten?


Onder het tabje De 6 oefeningen, vind je de uitwerking van de oefeningen.


Vraag & Antwoord

Ben je geïnteresseerd over het hoe en waarom van deze oefeningen, kijk dan bij

Vraag & Antwoord.


Hartchakra

Onder het tabje Hartchakra een inspirerend achtergrondverhaal over de relatie tussen de ontwikkeling van ons geestelijke hart -het hartchakra- en onze drie grote Ik-krachten en de zes oefeningen. Het sluit aan, bij wat velen verlangen in onze tijd; meer vanuit de liefde én wijsheid van hun hart te leven.


Workshop

Je kunt deze zes oefeningen zelf doen, alleen,  maar we hebben inmiddels ervaren hoe stimulerend en vooral ook prettig het is deze oefeningen in een klein groepje samen te doen.

Klik hier voor de workshops over dit thema die gepland staan.Literatuur en bron vermelding

Joop van Dam, 1999. Het zesvoudige pad. Vrij geestesleven/Christofoor, Zeist

De voormalige website van Tom van Gelder (1953-2011)


Klik op de foto hierboven om dit boek te bestellen.

6 basisoefeningen
voor spirituele ontwikkeling en het openen van ons hart(chakra)
Zelf er mee aan het werk?