Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      links     onze werkplaats     contact

Achtergronden van de 6 basisoefeningen voor onze spirituele ontwikkeling

en onze bewustzijnsontwikkeling


We zijn, in de tijd gezien in 1899, een nieuwe periode van de mensontwikkeling binnengegaan. Een bijzondere fase waarin steeds meer mensen zich innerlijk bewust worden van hun eigen Ware Ik of Hoger Zelf. Anderen noemen dit ‘grote’ in hun wezen de goddelijke Vonk, Boeddhanatuur of ‘Christus in onszelf’. Deze bijzondere ontwikkeling wordt ook wel de ontwikkeling van de bewustzijnsziel genoemd. Dat wij ons werkelijk bewust worden van ons denken, voelen, willen en ons handelen. En dat we ‘los’ van wetten, regels, eisen en verwachtingen van anderen én in vrijheid zelf-bewust kunnen en mogen kiezen én ervaren. Daarin ligt ook de mogelijkheid besloten, om te denken en te handelen vanuit de liefde en wijsheid die in ons wezen woont. Trouw aan ons hart, aan ons eigen geestelijke hart of hartchakra, noemen we dat.


In ieder mens sluimeren vermogens die hem/haar in staat stellen zich inzichten te verwerven in hogere werelden. De mysticus, de gnosticus, de theosoof hebben dit altijd geweten en spraken altijd over een fysieke wereld, een zielenwereld en een geestelijke wereld. Voor hen waren deze laatste twee even werkelijk als de wereld die met het fysieke oog en zintuigen is waar te nemen.

Wij zijn burgers van twee werelden, van zowel de aardse werkelijkheid als van de geestelijke wereld. In ons ‘woont’ het vermogen ook deze laatste tot ons bewustzijn te brengen, en dat wij beiden als onze werkelijkheid gaan beleven en ervaren. Door ons tegelijk met de geestelijke wereld en de aardse werkelijkheid te verbinden, worden wij de mens die hemel en aarde verbindt en ervaren dit als één werkelijkheid. We ervaren dan iets van de ware mens, de mens-in-wording die hemel en aarde verbindt.


In het boek ‘De weg tot inzichten in hogere werelden’, geeft Rudolf Steiner een veelheid aan unieke inzichten en opent hij voor ons wegen, om onze sluimerende vermogens en geestelijke talenten te helpen ontwaken en in ons bewustzijn te brengen.

Het is echter geen eenvoudig boek, integendeel, het is meer een werkboek, waarmee je, in het groeien naar geestelijk bewustzijn, een belangrijk deel van je leven onder weg kan zijn.

Rudolf Steiner schrijft uitvoerig over de fase waar de mens door heengaat, wanneer hij/zij haar bewustzijnsziel ontwikkelt. Een ontwikkeling, die je niet zomaar ten deel valt, maar de nodige inspanning vraagt in werken aan je zelf.

Hij vertelt ook hoe er na enige tijd veranderingen optreden in onze ziel. Iedereen heeft weleens gehoord van chakra’s, veelal bekend van de yoga of van een energetische behandeling. Rudolf Steiner geeft aan, dat door de ontwikkeling van onze bewustzijnsziel, ook die chakra’s gaan veranderen. Ze gaan zich ontwikkelen tot nieuwe geestelijke zintuigen, die ons helderziende, helderhorende en heldervoelende informatie geven. In het bijzonder het hartchakra maakt een krachtige ontwikkeling door. Het is immers het Centrum in onze ziel. Het is het geestelijke hartchakra, waarin we de liefde voor alles wat leeft, kunnen ervaren. Een Liefde groter dan de menselijke liefde van ’houden van’. Het is het orgaan dat kosmische Liefde in zich op kan nemen en deze Liefde doet uitstromen naar een ieder en alles dat die Liefde nodig heeft.   


Nu het geestelijke hart in ons, het zo kwetsbare hartchakra, zich begint te openen, vraagt dit een  zorgvuldige verdere ontwikkeling. Het hartchakra wordt ook wel de 12 bladige lotusbloem genoemd. Waarom is dat belangrijk?

Rudolf Steiner zegt hierover: “De ontwikkeling van de 12 bladige lotusbloem schenkt ons ook een diepgaand gevoel voor de natuurprocessen. Uit alles wat op groei en ontwikkeling berust, stroomt zielenwarmte. Alles wat vergaat en in afbraak en verval verkeert, wordt gekenmerkt door zielenkoude”. Nu we bewuster worden, groeit ook onze innerlijke gevoeligheid voor velerlei geestelijke verschijnselen (ook het opgroeien en het afsterven). We gaan als vanzelf achter de aardse verschijningvormen kijken en voelen. Rudolf Steiner vervolgt: ‘om haar (het hartchakra) gelijkmatig te ontwikkelen, moeten we beheer verwerven over een zestal belangrijke zielenactiviteiten.


Hij beschrijft de eigenschappen en, schrik niet, heel stellig wat er mis gaat als we hierover geen meesterschap verwerven. Hieronder een samenvatting van zijn woorden.


Neven-oefeningen

Rudolf Steiner gaf ook aan, hoe deze zielenactiviteiten in de vorm van zogenaamde ‘neven’- oefeningen ‘op te kweken’. Hij noemde ze zo, omdat we ze naast onze gewone meditatie kunnen beoefenen en geleidelijk integreren in het dagelijks leven.

Ook als je niet wilt mediteren zijn deze oefeningen goed om te doen. Je leert jezelf beter kennen en het leven wordt er interessanter door.


In het boekje ‘Het zesvoudige pad’ heeft Joop van Dam deze zes als ‘basisoefeningen voor spirituele ontwikkeling’ heel praktisch uitgewerkt.

Onder het tabje ‘6 basisoefeningen’ vind je een samenvatting van deze oefeningen, die je zelf kan doen. Zoals beschreven, zit de moeilijkheidsgraad van de oefeningen in het volhouden. We hebben zelf ontdekt, dat samen oefenen, niet alleen heel plezierig is, maar elkaar enorm inspireert en bemoedigt om de oefening werkelijk een langere tijd vol te houden, tot je ze in je gewone dagelijks leven integreert.


Klik op tabje workshop als je hierover meer wilt weten.

In onze workshops behandelen we die zes zieleneigenschappen en de oefening natuurlijk veel uitgebreider.


6 basisoefeningen
voor spirituele ontwikkeling en het openen van ons hart(chakra)
Zelf er mee aan het werk?


In onze workshops ondersteunen wij deze bewustzijnsontwikkeling, met een bijzondere vorm van meditatie (als stoelmeditatie). Daarin mediteren we met het zo bekende Onze Moeder/Vadergebed