Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      links     onze werkplaats     contact

Oude traditie in een nieuw jasje
In steeds meer dorpen en steden zijn er in deze periode van het jaar oogstfeesten. Nu de zomer op haar retour is en de herfst haar intreden heeft gedaan, is het de tijd van oogsten van wat op het land en in de natuur gegroeid en gerijpt is. Maar er is nog een reden tot feest: 29 september is de feestdag gewijd aan de aartsengel Michaël. Binnen de Vrijescholen, de biologisch dynamische landbouw en (zorg)boerderijen, geïnspireerd door de antroposofie van Rudolf Steiner, kennen ze deze nieuwe traditie al wat langer, maar daar buiten is het nog weinig bekend. Dat was het ook voor mij, tot een paar jaar geleden!  


Waar komt deze feestdag vandaan? We gaan even terug in de tijd. Tijdens het Concilie van Mainz in 813 is besloten om 29 september als officiële feestdag te wijden aan de aartsengel Michaël. Deze datum werd gekozen, omdat er 200 jaar daarvoor, zo vertelt de legende, zich iets heel wonderlijks voltrok. De bevolking van Rome werd in 590 getroffen door een ongekende pestepidemie, velen stierven. Ten einde raad hield Paus Gregorius I een grote plechtige kerkelijke optocht om God te smeken een einde te maken aan deze verschrikking. En terwijl de rondgang om de grote burcht in de stad, het mausoleum, plaatsvond, verscheen helder zichtbaar voor velen bovenop deze burcht de aartsengel Michaël. De engel stak zijn zwaard in de schede, wat betekende dat Gregorius' bede was verhoord en de strijd tegen de pestepidemie voorbij was. Sindsdien draagt dit mausoleum de naam Engelenburcht.


Oude dogma’s
Deze oorspronkelijke Michaëlsviering is aardig in de vergetelheid geraakt. Niet zo vreemd, want we leven in een bijzondere overgangstijd, waarin oude gewoontes, overtuigingen en ook oude Christelijke dogma’s over boord mogen en plaats mogen maken voor nieuwe. Ook voor nieuwe feesten. Feesten die niet langer van buitenaf zijn opgelegd, maar juist van binnenuit, vanuit onze eigen beleving en innerlijke bewustzijn.

Zo mogen we ook het Michaels-herfstfeest een nieuwe invulling geven. Niet langer alleen maar geestelijk, maar juist een feest dat het kosmische en het aardse verbindt.


Een nieuw jaarfeest: Michaëlsfeest
Wat is het Michaëlsfeest? In de eerste plaats het oogstfeest; voor dat wat het land en natuur ons schenkt. En ook de feestdag om heel bewust op je eigen leven terug te kijken en jezelf de vraag te stellen: “Welke innerlijke winst heb ik mogen behalen in het afgelopen jaar, waarin ben ik innerlijk, in mijn ziel en bewustzijn gegroeid? Wat mag ik oogsten?” En kan je dan ook de dankbaarheid voelen voor deze innerlijke oogst? Dit is het tweede aspect van het Michaëlsfeest.

Met de herfst is ook de periode aangebroken, dat we weer meer naar binnen gaan in onze huizen en ook naar binnen in ons innerlijk. Vol goede moed en voornemens zijn we begonnen aan een nieuwe werkjaar. We hebben voornemens om de dingen anders te doen. Misschien wel hoe we onszelf manifesteren in de buitenwereld of veranderingen en wensen in onze relatie(s) of in ons (vrijwilligers)werk. Misschien ook verlangens om aan onszelf te willen werken en ontwikkelen, innerlijk te groeien. Hoe mooi en belangrijk die voornemens ook zijn, wat er vanuit de toekomst ons tegemoet gaat treden is vooralsnog een mysterie. En hoe hoopvol die toekomst ook is, er komen vanzelf ook weer momenten dat we best wat extra bemoediging, inspiratie en steun kunnen gebruiken. Soms zullen er ook momenten zijn dat we ons afvragen: “Kan ik het nog wel volhouden?”

En dat brengt ons bij het derde aspect van het Michaëlsfeest. Wat Michaël ons wil én kan schenken is moed, kracht en vertrouwen om vol te houden als het onderweg (weer eens) tegenzit. Hij laat ons voelen dat we zoveel groter en sterker zijn, dan we veelal van onszelf kennen. Verbinden we ons innerlijk met het Michaëlsfeest en met Michaël zelf, dan ervaren we meer dan ooit ‘er is hulp, er is kracht, er is inspiratie en ik sta er niet alleen voor’.


Hoe dit alles mogelijk is, hoe we ons met hem kunnen verbinden, daarover lees je meer in mijn boekje ‘Het nieuwe jaarfeest, het Michaëlsfeest’.    


Niet voor iedereen
Voor de één is de herfstperiode werkelijk een feest van genieten van de natuur. Voor de ander is het juist een moeizame tijd. Zij voelen innerlijk de zwaarte van de herfst. Met het afsterven van de natuur, laten zij hun hoofd een beetje hangen. Nu de zon korter schijnt, missen zij niet alleen haar warmte en haar licht, maar ontberen zij innerlijk de kracht om zelf richting en koers te geven aan hun leven. Waarom of beter waartoe overkomt hen dit, is er een diepere zin te ontdekken achter dit alles? En wat heeft het te maken met de grote veranderingen die we voelen op aarde? En hoe vinden we innerlijk nieuwe levenskracht en -moed? Ook daarover meer in het boekje “Het nieuwe jaarfeest, het Michaëlsfeest”.    


Het boekje eindigt met: De officiële datum is 29 september, maar je mag dit feest op iedere andere dag van het jaar vieren. Michaël is de aartsengel die op ons wacht, tot wij hem zelf, in volle vrijheid tegemoet treden en uitnodigen om samen te werken en ons te inspireren.


Laat die dag een mooi feest voor jou, hem en heel de mensheid worden.
 

(Foto links, Ester van der Hoek, Michaëlsfeest Warmonderhof, school voor bio-dynamische landbouw)

Hoe te verkrijgen

Boek: Een nieuw jaarfeest, het Michaëlsfeest

Terug naar Boeken & Meditaties

Boek

€ 3,50

Bestellen

Downloaden als PDF

€ 2,50

Bestellen

 


Dit boek hebben wij in eigen beheer uitgegeven. Het is ook te bestellen en te leveren via je boekhandel. Vraag of je boek-handelaar contact met ons opneemt. Het is handig wanneer
je de titel, ISBN nr. 978-90-822974-0-9 en
boekbestellen@walterdezeeuw.nl aan hen doorgeeft.