Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      links     onze werkplaats     contact

Lezing Op weg naar de Nieuwe Aarde

Het tijdperk van de Aartsengel Michaël


We leven in de overgangstijd van de oude naar de nieuwe Aarde, welke gepaard gaat met de nodige crisissen. Oude instituties vallen om. Velen willen teruggrijpen naar oude waarden en normen, zoekend naar houvast en uiterlijke zekerheden. Tevergeefs? Deze tijd roept ons op tot iets wezenlijk anders, tot een nieuwe bewustwording, een nieuwe levenshouding en het leren vertrouwen op ons Innerlijke of Hoger Zelf.


We worden geconfronteerd met de ene na de andere ingrijpende gebeurtenis. Op microniveau, in ons persoonlijk leven, krijgen velen de ene na de andere ‘levensles’ voorgelegd. Op wereldschaal lijken de crisissen alsmaar toe te nemen; burgeroorlogen, miljoenen vluchtelingen, gezondheids-, voedsel- en milieucrisissen. Waartoe gebeurt dit alles? Is er dan alleen maar donker of kunnen we ook hoop, inzicht en vertrouwen putten uit deze ontwikkeling? Wat is het grotere proces hierachter?


Wie geestelijk leert kijken, ziet dat er zich naast al deze vreselijke rampen en ellende, ook iets wezenlijks anders voltrekt. Het is als wil er iets groots vanuit het verborgene, vanuit het donker aan het licht komen. Een nieuw denken en voelend weten wil zich openbaren. Echter niet buiten ons, maar innerlijk in ons eigen hart en ziel wil een nieuw, hoger bewustzijn ontwaken. Als een nieuw innerlijk en intuïtief weten dat ons een geheel nieuw Vertrouwen wil schenken. Het is juist deze zo bijzondere tijd die ons aanzet tot die volgende bewustzijnsfase. Bij velen groeit het inzicht, ik ben meer dan mijn lichaam en mijn ziel en worden zich bewust ‘in mij woont iets groters of hogers’. Deze mens wordt zich bewust van het Hoger Zelf, haar Ware Ik of de geest. Wij zijn immers lichaam, ziel én geest. Niet als een dogma of overtuiging, maar als een voelbare en leefbare realiteit. Het is dit Hoger Zelf of de geest, die nieuwe hogere krachten, wijsheid en Liefde in de mens doet opstaan. Die haar boven het gewone ego-denken, -voelen en -willen doet uitstijgen. Het is deze geestkracht die ons ook een weg aanreikt door al dat donker heen. Dit nieuwe hoge bewustzijn wil in ieder mens van goede wil ontwaken!


Veel mensen ervaren dit “staan op de drempel naar de Nieuwe Tijd”, zij voelen we zijn op weg naar die nieuwe Aarde. Maar hoe krijgen we innerlijk en uiterlijk vertrouwen in deze ontwikkeling? Wat heeft dat te maken met vrijheid, met de weg naar binnengaan en met het verbinden in Liefde met de ander? Op welke wijze ondersteun ik mezelf in het groeien in zelf-kennis, het op eigen benen staan en leer ik vertrouwen op mijn eigen autoriteit?

In deze lezing zowel inzichten uit de gnosis, het esoterisch Christendom, als uit mijn eigen levenservaring van geestelijke ontwaken én bewustwording.


Walter de Zeeuw©, nov. 2014
  Twijfel


Klik hier voor een tekst die ik jaren geleden schreef, toen ook ik als maar weer twijfelde over Vertrouwen en toen mij duidelijk werd waarom!

“Dank je wel eeuwige twijfel”.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht van de lezingen

Wil je deze lezing in je eigen kring of groep organiseren?

Laat het ons weten…

Voor deze lezing is momenteel geen datum gepland. Met een abonnement op de nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden wanneer deze lezing weer wordt verzorgd.