Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      nieuw       links     onze werkplaats     contact

De kosten voor een individueel gesprek (max. 1,5 tot 2 uur) bedragen :


Voor particulieren      Inkomen*  

€ 75,-  p/u               basistarief  

€ 90,-  p/u               > € 3.800,-  

€ 60,-  p/u               < € 1.200,- en geen eigen vermogen


* Onder inkomen wordt verstaan het bruto (gezins)inkomen.


Voor ZZP’ers en ondernemers die btw-plichtig zijn, is genoemd tarief exclusief btw.


Worden de kosten door een werkgever vergoed, dan bedraagt het uurtarief
€ 125,- per uur, excl. Btw.


Vormen de kosten een onoverkomelijk bezwaar, neem dan contact met ons op.


Wil je en afspraak maken, klik hier


Telefonische of e-mail begeleiding:

Na een 1e kennismaking is individuele begeleiding ook telefonisch of per e-mail mogelijk. De tijd hier besteedt, brengen we in rekening volgens bovenstaande tarieven.


Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.


Kosten aftrekbaar voor inkomstenbelasting?

In een aantal situaties zijn de kosten voor individuele begeleiding of coaching als scholingskosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voorwaarde is dat het doel van de begeleiding is gericht op het verkrijgen van nieuw werk/ een nieuwe baan, verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en dat met het oog op het verwerven of ‘veilig stellen’ van inkomen. Er moet voor de aftrekbaarheid dus altijd verband bestaan met inkomensverwerving of behouden of verwerven van een ‘beroepspositie’. Bij individuele begeleiding of deelname aan trainingen wordt dit, waar mogelijk, vermeldt op de factuur.

Voor de aftrekbaarheid van ‘scholingskosten’ geldt een drempel van € 250,- per fiscaal jaar. Dit kan van belang zijn bij de keuze vooraf of bij betaling in termijnen.

Individuele begeleiding & coaching