Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      nieuw       links     onze werkplaats     contact

Individuele begeleiding

Naast deelname aan lezingen, workshops en jaarprogramma’s kunnen mensen mij consulteren voor individuele begeleiding. De ontwikkelingsvragen kunnen van uiteenlopende aard zijn, rondom het thema ‘de mens en haar bewustzijnsontwikkeling’.


Mijn werk als begeleider kent verschillende aspecten; van coach, therapeut, geestelijk of pastoraal begeleider, biografisch werk- en levensloopbegeleider. Ik maak gebruik van verschillende methodieken, zoals innerlijke dialoog, systeem opstelling en meditatie. Altijd zoekend naar verdiepend inzicht en in relatie tot de eigen scholings- en ontwikkelingsweg.    

De benadering van ontwikkelingsvragen is waar mogelijk gericht op de gehele mens; zowel op denken, het emotioneel-psychische, het geestelijke als op het fysieke van de mens. Thema’s als ziekte en gezondheid willen ons geregeld iets vertellen over de disharmonie in lichaam, ziel en geest. Het in een (nieuwe) harmonie brengen van deze menselijke drie-eenheid is de opgave van deze tijd.

In de begeleiding en gesprekken zijn regelmatig terugkeren aspecten:Levens- en ontwikkelingsvragen

Meer dan 15 jaar begeleid ik mensen individueel of samen met hun partner. De levens- en ontwikkelingsvragen waarmee mensen kwamen en komen zijn van heel uiteenlopende aard.

Vragen kunnen gaan over geestelijke en bewustzijnsontwikkeling en ook over:

 

Onder het tabje ontwikkelingsvragen een uitgebreider overzicht van vragen.  


Antroposofie

Waar mogelijk zoeken we in de gesprekken naar verbinding en toepassing van de ontwikkelingsinzichten, zoals deze vanuit de antroposofie worden aangereikt; de ontwikkelingsweg van de mens-in-wording.


Gesprekken

De individuele consulten vinden plaats in de Werkplaats in Deventer, zie route voor het adres. De gesprekken duren maximaal 1,5 uur, tenzij anders wordt afgesproken.


Kosten

De kosten voor een consult bedragen € 75,- per uur voor particulieren, afhankelijk van het inkomen kan dit lager of hoger zijn.

Vormen de kosten een groot bezwaar dan kunnen we daar over overleggen. 
Klik hier voor meer informatie over kosten.  


Intake

In het eerste gesprek staat het verhelderen en verdiepen van de onderliggende vragen centraal. Hierbij spelen heden en verleden een belangrijke rol (menswording). Tijdens dit gesprek zoeken we gezamenlijk naar de invulling van het gewenste vervolg; dat kan bestaan uit individuele begeleiding, het deelnemen aan een workshop, thuis-oefeningen of een combinatie hiervan.


Afspraak maken

Wil je een afspraak maken of heb je vragen over individuele begeleiding, stuur een bericht en ik neem z.s.m. contact met je op.  


Bellen kan ook op 0570-652505 of op mijn mobiel 0618083826, bij voorkeur na 11.00u. Mocht ik niet direct antwoorden, laat dan een berichtje achter of stuur een sms.


Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.


Ontwikkeling & Begeleiding