Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      links     onze werkplaats     contact

Levensvragen en innerlijke ontwikkeling

Al ruim 18 jaar begeleid ik mensen bij hun individuele ontwikkeling; soms door slechts één gesprek ter duiding van gebeurtenissen of ervaringen tot een intensief traject van meerdere maanden of langer.  

Centraal staat altijd de mens en haar bewustzijnsontwikkeling; samen aan het werk met de individuele thema’s, de persoonlijke én de innerlijke ontwikkeling.

Veelal vormen levensvragen en -problemen de belangrijkste aanleiding om hulp en ondersteuning te zoeken. Ook word ik regelmatig geconsulteerd door mensen die behoefte hebben om hun geestelijke ervaringen en inzichten met mij te delen, bijvoorbeeld na intense verlichtings-ervaring, het contact met overleden dierbaren, met engelen of gidsen of een (etherische) Christus-ervaring.


Werkwijze

Mijn werk als begeleider, ondersteuner en inspirator kent verschillende aspecten; van (ontnuchterende) coach, therapeut, raadgever, gezondheidscoach tot geestelijk genezer.

Eén van de kernthema’s is altijd ‘je ware zelf leren kennen’ in het licht van de individuele levensloop-ontwikkeling; bewust worden wat er innerlijk aan het licht wil komen.

Ik maak gebruik van een breed scala aan inzichten, methodieken en ervaring, zoals innerlijke dialoog, systeem opstelling, inzicht in de verborgen zielenkrachten, meditatie en biografisch onderzoek.


Ik-bewustzijn

Daarin komen uiteenlopende thema’s aan de orde, zoals het leren kennen en ruimte geven aan de eigen zielsverlangens/behoeften, als ook ruimte voor jezelf leren innemen, ‘neen-zeggen’ waar nodig. Het loslaten van de (veroordelende) innerlijke criticus en het ontwikkelen van zorg voor het eigen zo kwetsbare leven.


Dit innerlijk werk maakt de weg vrij om bewuster te worden van de geest-in-de mens, het hoger bewustzijn of Hoger Zelf, welke nieuwe deuren opent voor de persoonlijke relatie met de engel, het contact met overleden dierbaren en het leren omgaan met geestelijke ervaringen.

Deze ontwikkeling verhoogt het Ik-bewustzijn, waardoor we de innerlijke strijd met het ego leren begrijpen, welke leidt tot de omvorming van de eigen menselijke dubbelgangers en de tegen(werkende)krachten.

Een ander thema is het ‘vrede met het verleden’ verkrijgen en het ‘vrij worden van de innerlijk gevoelde schuldenlast’.  


Liefde en mededogen

In de activiteiten van de Innerlijke Werkplaats staat het werken aan inzicht, verdieping en bewustzijn centraal, zo ook in de individuele begeleiding. Maar evenzo belangrijk is dat we ons bewust richten op het waarlijk leren leven vanuit liefde en mededogen.


Lichaam, ziel én Geest

We benaderen de ontwikkelingsvragen vanuit het holistisch mensbeeld; de mens opgebouwd uit een lichaam, ziel en geest. Zie ook ‘geesteswetenschap’.  

Juist in deze tijd, nu er in de harten en zielen van vele mensen nieuwe geestkrachten beginnen te ontwaken, worden velen geconfronteerd met ziekte, emotionele en geestelijke gezondheidsproblemen. In de begeleiding werken we aan weer harmonie brengen in de menselijke drie-eenheid, lichaam, ziel en geest.  

Daarom vinden de consult-gesprekken altijd plaats in een open, kwetsbare ontmoeting, nabijheid en liefdevolle betrokkenheid en veiligheid.


In deze gesprekken besteden we regelmatig aandacht aan:


Uiterlijke- en innerlijke rust

Meditatie in het dagelijks leven

Inzicht in de eigen biografische levensloop-ontwikkeling

Karma en reïncarnatie

Overgave en aanvaarding, vrede met het verleden

Loslaten van zelfkritiek en veroordeling

Het Innerlijk Kind en haar behoeften

Liefde voor het eigen kwetsbare leven

Relatie ego, het Ik-bewustzijn en het Hoger Zelf

Meditatie


Levens- en ontwikkelingsvragen

waarmee mensen komen zijn van heel uiteenlopende aard, een kleine greep:  

Omgaan met verlies,

Relationele problemen

Niet verwerkte (jeugd)trauma’s

Werk- en levensloop-ontwikkeling

Emotioneel-psychische problematiek

Chronische vermoeidheid, burn-out en depressie

Het gevoel van stagnatie (in de ontwikkeling van het leven en de ziel)

Het esoterisch Christusbewustzijn

Geestelijke ervaringen, contact/ontmoeting met overledenen en engelen

Christus-ervaringen

Reïncarnatie uit de 2e wereldoorlog (zie verderop)

 

Onder het tabje ontwikkelingsvragen een uitgebreider overzicht van vragen.  


Geesteswetenschap

Waar mogelijk zoeken we naar de relatie en verbinding met de ontwikkelingsinzichten, die vanuit de geesteswetenschap van Rudolf Steiner en vele anderen wordt aangereikt over het mens-in-ontwikkeling-zijn. O.a. het leren kennen van de meerledige mens, met het fysieklichaam, ether- of levenskrachtenlichaam, astraallichaam en het Ik-lichaam, de bewustzijnsziel en het Hoger Zelf.

En ook het inzicht dat we op aarde een inwijdingsproces doorlopen, welke ik uitvoerig beschreven heb in De 7 fasen van bewustzijnsontwikkeling.


Gesprekken

De individuele consulten vinden plaats in de Werkplaats in Deventer, zie route voor het adres. De gesprekken duren maximaal 1,5 uur, tenzij anders wordt afgesproken.


Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het inkomen. Klik hier voor meer informatie.

Vormen de kosten een groot bezwaar dan kunnen we daar over overleggen. 

1e gesprek

Het eerste gesprek is een kennismaking én we richten ons op het verhelderen en verdiepen van de centrale en onderliggende vragen. Tijdens dit gesprek zoeken we gezamenlijk naar de invulling van het gewenste vervolg; dit kan bestaan uit individuele begeleiding, het deelnemen aan een workshop, thuis-oefeningen of een combinatie hiervan.


Begeleiding is momenteel beperkt mogelijk. Stuur mij een mail (info@walterdezeeuw.nl) met je vraag en een toelichting. Vermeld ook je naam en telefoonnummer. Ik neem dan contact met je op.


Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.

Individuele begeleiding & coaching

Reïncarnatie na WOII


Enkele jaren geleden schreef ik een artikel over de vele mensen die, nadat ze zijn omgekomen in de 2e Wereldoorlog, nu weer opnieuw zijn geïncarneerd.

Klik hier om het artikel te downloaden.


Sinds die tijd begeleid ik velen bij het verwerken van deze vaak heftige en traumatische herinneringen aan het vorig leven.


Veel mensen die (zonder zich dat altijd bewust te zijn) geïncarneerd zijn uit WOII, worstelen met onverklaarbare angsten (veelal vanaf de vroege kinderjaren), met heftige dromen en beelden in meditaties. Velen kennen zichzelf als heel onzeker en twijfelend over wie zij zijn en wat te doen; vaak ook angstig om zich te verbinden of angst voor bepaalde plaatsen of mensen. Velen lijden (stilletjes) ook aan onverklaarbare gezondheidsklachten.

Door het accepteren en verwerking van de Holocaust-herinneringen, komt er vaak een einde aan de vele emotionele worstelingen van het leven nu en de hiermee gepaard gaande gezondheidsproblemen. In hen groeit het inzicht, dat de oorsprong voor deze levensproblemen, meegebracht zijn uit het vorige leven. Het verwerken van dit Holocaust-verleden geeft rust, vertrouwen en vormt zich tegelijk om tot een krachtige impuls in de geestelijke- & bewustzijnsontwikkeling. Het leidt tot een eindelijk volledig ‘Ja’ zeggen tegen deze incarnatie’.

Bij velen van hen heeft dit er ook toe geleid dat zich nieuwe manifestatiekracht en nieuwe geestelijke vermogens openbaren.


Kamp Westerbork

Dit helen en verwerken van de ervaringen uit het vorig leven is een intensief proces. Samen bezoeken van het Voormalig Kamp Westerbork, het museum en het monument kan dit proces krachtig ondersteunen.

 

Reïncarnatie na WOII?
Lees meer…