Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      nieuw       links     onze werkplaats     contact

In de afgelopen jaren ontmoeten we geregeld mensen, die zich innerlijk ‘herinneren’ ik was in mijn vorig leven, ten tijde van WOII op aarde. In die vreselijke periode ben ik ook overleden, omgekomen of vermoord. Maar nu ben ik alweer terug. Zij weten of voelen dit, omdat er in hun ziel ‘emotionele en levende’ herinneringen naar boven komen uit die zware en moeilijke tijd. Misschien vraag je je af hoe dat kan?

Het heeft alles te maken met de zo boeiende, maar ook spannende tijd waarin we leven. De tijd van groeiende inzichten en bewustzijnsontwikkeling, juist ook in geestelijk opzicht.

Velen worden als gevolg van het harde werken aan zichzelf, als vanzelf een beetje helder-voelend, helder-wetend of helder-ziend. Hierdoor komen deze herinneringen, die eerder nog vaag of verborgen waren, in de ziel naar boven. Ze lichten als het ware op in de eigen ziel. En zo kan het zijn dat je innerlijk gevoelens of indrukken, die te maken hebben met de WOII, gaat voelen of ervaren, bijvoorbeeld in je dromen of meditatie. Of zoals iemand laatst zei, ik heb alsmaar beelden uit WOI.


Zo groeit bij velen het innerlijk weten ‘ik was daar toen bij’. En zij voelen ook dat er achter dit alles een diepere zin moet zijn. Mogelijk heb je zelf al antwoorden gevonden en voel je de behoefte deze te delen.

Van velen weten we hoe zeer zij zoekend zijn naar antwoorden op de vele vragen die dit oproept. Vragen als “hoe is het mogelijk dat die herinneringen zo naar boven komen en hoe kan ik deze verwerken? Of wat heb ik te doen met die herinneringen of wat is de betekenis ervan voor mijn leven?”

Vragen over TOEN, waar we in onze tijd, verbonden in het NU, de antwoorden voor morgen mogen en kunnen vinden.


Diepere zin

Want dat wat velen toen hebben meegemaakt, hun diepe lijden toen, en die soms zo angstige en pijnlijke herinneringen die nu weer aan licht komen. Ja, het heeft een diepere zin. Dat wat toen in gang is gezet, heeft voor het leven van nu en in de toekomst een grote diepe zin en betekenis. Een zingeving en betekenis die we op het spoor mogen komen wanneer we werkelijk de pijn, het verdriet en het lijden eraan hebben verwerkt.


Voor wie is deze workshop


En wanneer je nog worstelt met bijvoorbeeld de vraag “wat is het dan dat mij innerlijk zo raakt”, lees dan het artikel van Walter onder het tabje Artikel.

In dat artikel beschrijft hij iets over zijn eigen proces van bewust worden van wat er in zijn ziel over de WOII naar boven kwam. Maar ook hoe de inzichten daarover zo groeiden door het lezen van het zo inspirerende en ontroerende boek van Gitta Mallasz. Gitta vertelt en beschrijft haar belevingen, met haar drie Joodse vrienden in de verschrikkingen van het Hongarije in 1943. Hoe in die verschrikkingen de geestelijke wereld te hulp kwam, hen bemoedigde en hen ‘optilde’ om door die zware tijd heen te komen, met een nieuw geestelijk bewustzijn.

Tip: print dit artikel om te lezen. Vanaf papier raakt het je veel meer in dieper, dan vanaf een scherm.


Het programma

In deze workshop gaan we met dit zo ‘kwetsbare’ thema vragend, delend, onderzoekend en verkennend aan het werk. Deels in kleinere sub-groepjes, opdat ieder die dat wil, in vrijheid zelf zijn of haar eigen gevoelens, ervaringen en inzichten kan delen. Onderwerpen zijn:

  


Kwetsbaarheid

En natuurlijk doen we dit in een sfeer van volkomen kwetsbaarheid, respect voor elkaar en zonder oordelen, in verbondenheid en veiligheid.


Vervolg

Bij voldoende belangstelling willen we aan deze dag een vervolg geven. Wanneer je liever met één van ons individueel een vervolg wenst, is dat ook mogelijk.


Begeleiding

Is in handen van Marijke Sies en Walter de Zeeuw.


Waartoe deze workshop?

We beschrijven veel op deze website over onze ziens- en levenswijze. Een zienswijze die zich nog steeds verder ontwikkelt. Ons meer en meer realiserend, dat in de tijd waarin het wetenschappelijk en materiële denken zo de overhand heeft, het niet zo vanzelfsprekend is om over deze onderwerpen te spreken, laat staan delen.

Dat wat in onze ziel of astrale lichaam leeft, laat zich niet ‘bewijzen’, alleen jij weet innerlijk; je hart weet het, dat wat in mij leeft, is waar… Het is waar, al begrijp mijn hoofd het vaak nog niet allemaal.


Dit besef motiveert ons, om juist in deze tijd, ruimte te bieden voor die andere zo belangrijke ontwikkeling. De materiële en wetenschappelijke ontwikkeling niet afwijzend; net als het bestaan van ons ego, is het deel van ons leven. Door juist nu daarnaast ook tijd en ruimte te geven aan onze geestelijke ontwikkeling, zorgen we voor een gezonde balans tussen het aardse en het geestelijke (wezen dat wij zijn).


Met onze Werkplaats in Deventer willen we een plek zijn voor mensen, die op hun weg van spirituele groei en geestelijke bewustzijnsontwikkeling elkaar willen ontmoeten. Mensen die in kwetsbaarheid willen delen en zo leren van zichzelf, van elkaar en van het geestelijke dat in ons eigen hart en ziel ontwaakt.


 

Waarom juist dit thema?

Emoties, beelden en gevoelens uit WO II kunnen ‘zwaar’ op de ziel drukken. Zelf heb ik mogen ervaren, hoe groot de innerlijke bevrijding was, toen ik deze had verwerkt. Maar ook welke bijzondere inzichten mijn ziel mij schonk toen ik het verdriet en pijn aan die tijd had losgelaten. Het vormde de basis voor een geheel nieuwe fase van mijn spirituele en geestelijke ontwikkeling.

Voor velen breekt nu, in deze bijzondere periode, de tijd aan om zichzelf vrij te maken van die emoties in de ziel, emoties die de mens innerlijk ‘omlaag trekken’, angstig en klein maken. Hierdoor kan je aan jezelf groeien in bewustzijn en tot een nieuw innerlijk ‘voelend-weten’ te komen. Natuurlijk vraagt dit om een zorgvuldig proces van (h)erkennen, bespreekbaar maken in jezelf en met anderen, verwerken van wat er leeft en daarna groeien in het diepere inzicht’…: Waartoe was ik er toen, waartoe komen nu deze beelden en gevoelens naar boven, wat mag ik hiervan leren en ontdekken. En als ik dit innerlijk helder heb gekregen, wat kan ik hiermee doen in mijn eigen leven en op mijn eigen levenspad.

Een bijzonder proces waarin je zelf mag ontdekken, je bewust worden, dat er een groeiende harte- of Liefdeskracht in jouw eigen hart en ziel naar bovenkomt. We willen eerlijk zijn, je doet dit niet ‘zomaar even’. Het is een proces van lange adem, waarbij deze workshop een bijzondere impuls kan vormen. Wie de moed heeft deze weg te gaan, gaat in zichzelf ontdekken op welke wijze zij of hij bij kan dragen (klein of groot) aan de ontwikkeling van de aarde, de natuur, de dieren, de mensen of de mensheid. Hoe je zelf een ‘strijder van het Licht’ mag en kan worden.Wat kan deze workshop je ‘opleveren’


Praktisch, vragen en aanmelden

Meditatie ervaring is niet noodzakelijk.


Max. 10 deelnemers


Zie voor praktische informatie praktisch

Heb je belangstelling, klik op aanmelden

Heb je andere vragen? Stuur een mail of bel 0570-652505. Je krijgt dan of Marijke Sies of Ester van der Hoek aan de telefoon.


Individueel gesprek

Wil je vooraf een individueel gesprek of uitgebreide kennismaking, neem ook dan contact met ons op. Klik hier voor meer informatie.

Workshop 1 dag

Herinneringen aan een leven in WOIIlees het artikel

Eenzaamheid en verdriet. Herinneringen aan het leven in WOIIlees de korte inspiratie tekst

Van herdenken naar vergeven

Bij voldoende belangstelling plannen we nieuwe datum.

Belangstelling?

Klik hier