Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      nieuw       links     onze werkplaats     contact

Centraal in deze 3 weekenden staat ‘het innerlijke werken’ aan de ontwikkelen van de drie hogere bewustzijnsstadia, die door Rudolf Steiner genoemd zijn:

Imaginatieve bewustzijn

Inspiratieve bewustzijn

Intuïtieve bewustzijn


Het zijn vermogens die in de hogere menselijke ziel tot ontwikkeling kunnen komen. We kunnen ze evenwel niet ‘even’ verwerven door iets te leren van buitenaf. Het zijn vermogens die zich van binnenuit aan de mens gaan openbaren, wanneer zij voldoende zijn gerijpt. Een proces dat door meditatie, studie van de geesteswetenschap en door het gaan van de innerlijke scholingsweg, wordt ondersteund. Twee andere voorwaarden zijn: innerlijk meesterschap en het bevrijden van de invloeden, die de ontwikkeling van deze vermogens tegenwerken.


Bij de mens ‘van goede wil’, die zich bewust richt op deze innerlijke ontwikkeling, door Rudolf Steiner genoemd De Moderne Inwijdingsweg, lichten deze nieuwe vermogens al geregeld op, maar veelal nog onbewust.


In deze week onderzoeken we de volgende vragen:


Om deze vragen te onderzoeken, kiezen we twee invalshoeken:  

 1. Meditatie
 2. Het gezamenlijk uitwerken van de volgende thema’s


 1. De eigen ervaringen met deze vermogens verkennen en delen opdat we bewuster gaan worden hoe deze in ons oplichten
 2. Inzicht in de opbouw en evolutionaire ontwikkeling van de mens:
 3. de 10 ledige mens, 7 lichamen en 3 wezensdelen van de ziel en de ontwikkeling van het hogere of geestbewustzijn.
 4. Het grote innerlijke omvormingsproces van de drie Ik-krachten, t.w. denken, willen, voelen.
 5. Inzicht in de vijf verschillende fasen of stappen van het innerlijk verhogen van deze Ik-krachten. Stappen waarmee we een mensenleven lang onderweg zijn.
 6. Wat is het ‘wezen van meditatie’ en hoe beïnvloedt zij deze hogere ontwikkeling
 7. Wat zijn de tegenkrachten, hoe werken zij de ontwikkeling en het ‘gebruik’ van deze vermogens tegen? En waarom doen zij dat?
 8. Hoe bevrijden en verlossen we onze ziel hiervan?  
 9. De ontwikkeling van deze nieuwe vermogens houdt nauw verband met de geestelijke ontwikkeling van de chakra’s en de indaling van de hogere (toekomstige) geestelijke lichamen van de mens, 1. Manus of Geestzelf, 2. Boeddhi of Levensgeest en 3. Atma of Geestmens.  
  Wat zijn de verbanden en waaruit bestaat die geestelijke ontwikkeling van de chakra’s?


Sfeer van de workshop

In een open en ontspannen sfeer zijn we aan het werk; naast het inhoudelijke, is er ook tijd voor verstilling en/of een beetje vakantie.

Een kleine groep, maximaal 12 deelnemers. Sfeer kenmerken zijn: respectvolle omgang, kwetsbaarheid, veiligheid en geborgenheid. In vrijheid en in verbondenheid, jezelf en de ander van hart tot hart ontmoeten. Ruimte voor humor, een glimlach of een traan van aangeraakt worden of ontroering.


Onze werkwijze is vrij van confrontatie-technieken of feedback methoden, oordelen en veroordelen. Dat wat bij ieder in het eigen hart en ziel leeft, wordt door de anderen gerespecteerd. De wijze waarop we dit met elkaar delen, getuigt van dezelfde respectvolle omgang. Het elkaar aanreiken van andere of nieuwe zienswijzen gebeurt altijd in kwetsbaarheid, volkomen vrijheid en zonder de drang van overtuigen, het menen de waarheid te bezitten of door ongevraagd adviezen.


De opbouw van de dagen en programma

In deze week wisselen we delen van inzichten en “weten” over deze bewustzijnsstadia af met ieders ervaringen en in de praktijk van alle dag.

Het karakter van deze week is vooral gericht op het ‘zelf bewust leren begrijpen en doen’


Bronnen van inspiratie

In deze week maken we gebruik van verschillende boeken en lezingen van

Rudolf Steiner,

Stefan Lubienski en
Valentin Tomberg’s boek ‘Innerlijke ontwikkeling’*.


En natuurlijk ook de levenservaring en –inzichten die velen met ons deelden op die boeiende weg van geestelijk ontwikkeling en bewustzijn.


*Dit boekje -werkelijk een parel van geesteswetenschap- is verkrijgbaar in onze webwinkel, klik hier  Begeleiding

De begeleiding is in handen van Walter de Zeeuw en Marijke Sies. Beiden zijn al vele jaren werkzaam als geestelijk begeleider/coach; verzorgen lezingen, trainingen en hebben ruime ervaring in het begeleiden van workshops, groepen en individuele cliënten. De meditaties en de lezingen worden verzorgd door Walter. 


Meditatie

Meditatie is een belangrijk onderdeel van het programma. Enige ervaring met meditatie is wenselijk. Wil je je voorbereiden, vraag dan de “CD Meditatie als weg naar het Hoger Zelf” aan. Klik hier om deze bestellen.


Praktisch

Zie voor meer praktische informatie, ook over kosten, het tabje praktisch


Kennismaking

Voor dit programma vormen wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en kwetsbaarheid de basis. Daarom vinden we een wederzijdse kennismaking met iedere deelnemer voor aanvang van het jaarprogramma belangrijk. Tijdens het gesprek willen we tevens meer helderheid verkrijgen over de ontwikkelings-vragen en -behoefte.   


Dit gesprek, met Walter de Zeeuw en Marijke Sies, duurt ca. 1,5 uur. Mocht je onverhoopt besluiten niet deel te nemen aan het jaarprogramma, dan vragen wij een (bescheiden) vergoeding van € 50,- tot € 75,- afhankelijk van het inkomen.


Heb je behoefte aan een uitgebreider gesprek over je individuele situatie of persoonlijke vragen, klik dan hier Individuele ontwikkeling en begeleiding.


Belangstelling

Bij voorkeur via het formulier, klik op belangstelling. (Je verplicht je tot niets, zodra data en locatie bekend zijn, laten we je dit weten en kun je alsnog beslissen om je aan te melden). Lukt aanmelden onverhoopt niet of heb je vragen mail naar info@walterdezeeuw.nl of bel op 06-13892072 na 11.00 uur. Je krijgt dan Marijke Sies aan de telefoon.


Ervaringen

Lees over ervaringen van eerdere deelnemers, klik hier3 weekenden

Workshop


Start 13-15 september 2019


Imaginatie, Inspiratie & Intuïtie

Foto's accomodatie

Nog 3 plaatsen vrij