Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      nieuw       links     onze werkplaats     contact
De zeven fasen

van bewustzijns-ontwikkelingVoor het 4e jaar op rij organiseren we dit inspirerende programma. Door de ontwikkeling die wij zelf doormaakten, de ervaringen en de inzichten van de afgelopen jaren is het programma op verschillende onderdelen vernieuwd en verdiept.

Centraal in dit intensieve ontwikkelingsprogramma staat het inzichtelijk maken van de relatie tussen de verschillende processen van onze bewustzijnsontwikkeling en de zeven ontwikkelingsfasen die de mens doorloopt. Zeven fasen die samen de Moderne Inwijdingsweg vormen en ook een zekere parallel kennen met de oude mysterie-inwijding uit de voorchristelijke tijd. Zowel overeenkomsten als grote verschillen. Het belangrijkste verschil is wel dat de inwijding in de oude tijd was slechts voor een enkele uitverkorene toegankelijk was. In onze tijd zijn de 7 fasen van bewustzijnsontwikkeling en het doorlopen van Moderne Inwijdingsweg, voor ieder mens ‘van goede wil’ bereikbaar.


Inzichtelijk maken betekent enerzijds het delen van inzichten en “weten” over de processen en fasen van innerlijke ontwikkeling. Anderzijds is er veel aandacht voor deze processen in de praktijk van alle dag. Het karakter van dit jaarprogramma is vooral gericht op het ‘zelf bewust leren begrijpen en doen’. Innerlijke ontwikkeling betekent in het bijzonder ‘het eigen leven op aarde gaan leren herkennen als de inwijdingsschool’. Het leven dat ons de ene na de andere bijzondere levensles of thema voorlegt.


Individueel en samen leren

Daarom ruimen we in het programma bewust tijd in voor het bespreken en delen van de eigen ervaringen en het leren herkennen en verdiepen van de levenslessen van de deelnemers. We verbinden deze levenslessen met de dynamiek van 7 fasen van de Moderne Inwijdingsweg. Deels doen we dit individueel en deels weer samen. Enerzijds werkt ieder afzonderlijk aan het leren herkennen, begrijpen, doorwerken en innerlijke groeien aan die eigen thema’s en levenslessen. Anderzijds zijn we ‘samen op reis door die zeven fasen van bewustzijnsontwikkeling’. Samen elkaar steunen, aanmoedigen en de inzichten uit de verborgen levenslessen en thema’s leren verdiepen. Via de weg van kwetsbare ontmoeting (van hart tot hart) en onderlinge kruisbestuiving, met behoud van ieders eigenheid, leren we met en van elkaar.  


Opbouw jaarprogramma

In het boekje De 7 fasen van bewustzijnsontwikkeling Het Hoger Zelf & Moderne Inwijding, beschrijven we hoe we in het leven ‘kriskas’ door die zeven fasen van de Moderne Inwijdingsweg gaan. Dat het geen marsroute is van één t/m zeven. Alles zeven fasen werken we met enige regelmaat opnieuw door, daarin steeds (in kleine stapjes) dieper ‘afdalend in het eigen hart en ziel’ en in stapjes groeiend in en naar een hoger geestelijk bewustzijn.

Zo is ook de opbouw van dit jaarprogramma. We gaan afwisselend door de verschillende fasen van de Inwijdingsweg heen.


Meditatie

Meditatie vormt een belangrijk onderdeel in al onze programma’s, ook in dit jaar. Iedere bijeenkomst mediteren we 2 keer. Naast een aantal basis-meditatie-oefeningen, richten we ons in het mediteren op de verbinding van ‘lichaam, ziel en geest’. Onze innerlijke bewustzijnsontwikkeling versterken we door de meditatie, waar mogelijk, te verbinden met de diepere en veelal verborgen betekenis van de jaarfeesten. Zie verderop onder het kopje ‘Meditatie’.


Overzicht van de themablokken door het jaar heen.


1e bijeenkomst (2 dagen):


De kennismaking met:


2e bijeenkomst (1,5 dag):


Wie is de mens


3e & 4e bijeenkomst (elk 2 dagen):


De weg van ego naar Hoger Zelf

In deze twee blokken staan we uitvoerig stil bij het vrij-maken van de verborgen krachten van de ziel.

We doen dit door:


5e bijeenkomst (1,5 dag):


Het innerlijk klooster


6e bijeenkomst (1,5 dag):


Het bewustzijn van het Hoger Zelf


7e bijeenkomst (1,5 dag):


De engel en Michaël


8e bijeenkomst (1,5 dag):


De ontmoeting met de Kleine Wachter


9e bijeenkomst (2 dagen):


De ontmoeting met de grote Wachter


Extra bijeenkomst

Kerstmeditatie: geboorte van het Christuskind


Over de meditaties

We doen de volgende meditaties:


De meditaties worden in stappen opgebouwd, gericht op thuis individueel vervolgen. Ter ondersteuning van het thuis-mediteren zijn er verschillende meditatie-cd’s verkrijgbaar in onze Werkplaats of webwinkel.


Ter aanvulling

Thema’s die onlosmakelijk met boven genoemde onderwerpen verweven zijn:

Programma

Klik hier
voor het gratis boek
‘De zeven fasen van bewustzijnsontwikkeling Het Hoger Zelf & Moderne Inwijding’