Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      nieuw       links     onze werkplaats     contact

Jaarprogramma


De zeven fasen

van bewustzijns-ontwikkelingDe zeven fasen van bewustzijnsontwikkeling
De Moderne Inwijding & Het Hoger Zelf

Wie geestelijk naar het leven kijkt, gaat zien dat het leven zich stap voor stap ontvouwt als een uitdagende weg van innerlijke ontwikkeling. Een weg vol levenslessen en thema’s, die ons leidt naar de ontwikkeling van een hoger mens- en geestelijk bewustzijn, onze levensopdracht en naar het leren leven in Liefde en wijsheid.

Voor het 4e jaar oprij start na de zomer het jaarprogramma over deze inspirerende thema’s. Voor we daar meer over vertellen, eerst iets over de achtergronden hiervan.


Evolutie

Het was Rudolf Steiner die, ruim 100 jaar geleden, vele grote en nieuwe inzichten aanreikte over wie de mens is en hoe zij zich ontwikkelt; inzichten die we nu, in onze tijd beter beginnen te begrijpen.

Ook sprak hij veelvuldig over de evolutie van de mensheidsontwikkeling en noemde dit individueel ontwikkelingsproces: ‘De Moderne Inwijdingsweg’. Ieder ontwakend mens, begeeft zich, bewust dan wel onbewust, op de weg van inwijding of initiatie. Op het eerste gezicht lijkt die veel overeenkomsten te vertonen met de mysterie-inwijding uit voorchristelijke tijd. In die oude culturen, zoals in de oude Egyptische tempels, voltrok zich in het geheim de hoge geestelijke inwijding onder leiding van een hoge ingewijde priester. Aan deze oude vormen van initiaties, geheime of mysterie-inwijdingen is echter reeds lang geleden een einde gekomen.


Het Zelf en zelf doen

In onze tijd kan de mens niet meer door een ander worden ingewijd. Ieder ontwakend mens verlangt zich te ontwikkelen tot een eigen autoriteit en heeft (en neemt) zelf de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van haar levensloop en het hogere bewustzijn. Daarom ook noemde Rudolf Steiner dit ‘de Moderne Inwijdingsweg’.

Door de evolutie van de mensheid op aarde, heeft het gewone dagelijks leven de plaats ingenomen van de vorming en opleiding die in die oude tijd in de mysterie-inwijdingsschool plaatsvond. Immers wie bewust naar het eigen leven kijkt, herkent dat dit gewone leven ons de ene na de andere levensles voorlegt.

Soms een heel mooie, dan weer een meer ingrijpende gebeurtenis.


Levenslessen die ons de weg naar binnen doen gaan, innerlijk wakker maken en leren afdalen in de ziel en die onze verborgen krachten aan het licht brengen. Lessen die ons herinneren aan een dieper weten wie wij zijn als mens en ons leert denken met geest. Andere lessen die ons helpen innerlijk vrij te maken van oude gehechtheden. Of die ons loutering brengen en gevoeliger maken voor ware liefde en mededogen, met de ander en onszelf. Weer andere lessen brengen ons dichter bij het voelen van het hart en maken ons bewust van de ontwakende liefde.


De opgave is deze belangrijke thema’s en levenslessen tijdig te herkennen en ze te doorleven. Bovenal erop te leren vertrouwen dat ze er zijn om je te helpen in je ontwikkeling op jouw weg. Opdat wij innerlijk en uiterlijk een vrijer, opener, kwetsbaarder en mooier mens worden. De mens die door een innerlijke metamorfose groeit naar vrijheid, gelijkheid en broederschap; de mens van Liefde en wijsheid.  


Zeven fasen van bewustzijnsontwikkeling

De Moderne inwijdingsweg is een ontwikkelingsweg, die we individueel begaanbaar hebben te maken en die zich stap voor stap aan ons ontvouwt. Die stappen zijn echter niet willekeurig; ze kenmerken zich door een zekere universele wetmatigheid, waarin we zeven hoofdfasen onderscheiden.  

Kennis en inzicht in deze verschillende fasen, is van grote hulp en betekenis voor de mens die deze innerlijke scholings- en ontwikkelingsweg bewandelt. Het ondersteunt, inspireert en bemoedigt de mens op deze spannende weg van groeien in hoger en geestelijk bewustzijn. En is krachtig behulpzaam, om dat wat zich innerlijk ontvouwt weer te verbinden met het uiterlijk leven.   


Regelmatig krijg ik de vraag “kun je uitleggen wat die Moderne Inwijdingsweg inhoudt”. Daartoe schreef ik recent een nieuw klein boekje. Ik geef hierin uitleg over het hoe en waarom van innerlijke ontwikkeling en belicht ook iedere hoofdfase afzonderlijk. Klik hier om gratis te downloaden.


Intenties jaarprogramma

In dit ontwikkelingsprogramma “De zeven fasen van bewustzijnsontwikkeling, de Moderne Inwijding & het Hoger Zelf” richten we ons op:
Programma

Onder het tabje programma een uitgebreide beschrijving van de bijeenkomsten en de verschillende thema’s die we behandelen.


Meditatie

Vormt een belangrijk onderdeel binnen het jaarprogramma.

De meditaties worden in stappen opgebouwd. Ter ondersteuning van het thuis-mediteren zijn er verschillende meditatie-cd’s verkrijgbaar in onze werkplaats of webwinkel.

Zie tabje programma voor een overzicht van de meditaties.


Mini-boek over ‘De moderne inwijdingsweg’

Walter schreef recent en in 2015 twee kleine boekjes over deze grote en boeiende thema’s. Zowel over het ontstaan van oude en moderne inwijdingsmysteriën, als over de zeven fasen van innerlijke ontwikkeling en bewustzijnsontwikkeling, die samen de Moderne Inwijdingsweg vormen.

Download deze gratis onder het tabje gratis boekjes.

Stuur dit boekje gerust door anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn.


Toegepaste antroposofie en de levende Christus-impuls

De antroposofie, waarvoor Rudolf Steiner het fundament heeft gelegd, vormt voor ons de basis van de onderwerpen en thema’s die we behandelen. We proberen op onze eigen wijze en in alle bescheidenheid dit belangrijke werk verder mee uit te bouwen.


In ons werk nemen het Michaëlswerk en de Christusimpuls een belangrijke plaats in. Zo laten we ons ook inspireren door de boeken en lezingen van Hans Stolp, die het esoterisch Christendom op invoelende en leefbare wijze aanreikt. Ook de inzichten van andere leerlingen van Steiner als Bastiaan Baan, Valentin Tomberg, Stefan Lubiekski, Jörgen Smit en vele anderen komen aanbod. Het is onze intentie de antroposofie niet uitsluitend te bestuderen, maar haar tot leven te brengen en concreet toe te passen in het dagelijks leven.


Werkvormen

Meditatie, inleidingen, afgewisseld met zelfonderzoek, dialoog, ook in tweetallen en subgroepen en verdiepende vragen.

Inclusief thuis-, leeswerk, zelfreflectie, opdrachten en oefeningen, gericht op het toepassen van de (antroposofische) kennis, inzichten en meditaties.


Opbouw van het programma

Dit jaarprogramma bestaat uit 9 bijeenkomsten. Zie praktisch voor de data.

 

Cursusmateriaal

Deelnemers ontvangen een cursusmap met artikelen van Walter de Zeeuw, hoofdstukken van boeken en voor eigen aantekeningen.


Dit programma is o.a. voor wie…

   

Sfeer

Met de Innerlijke Werkplaats willen we een plek bieden voor echte ontmoetingen, waarin verbinding, betrokkenheid en kwetsbaarheid geleefd worden. Daartoe werken we in kleine groepen, tussen de 7 en 12 deelnemers. Onze bijeenkomsten kenmerken zich door openheid, oprechtheid, ontspanning, evenals geborgenheid, vrijheid in verbondenheid en het elkaar van hart tot hart (leren) ontmoeten. Ruimte voor humor, een (glim)lach of een traan van aangeraakt worden of diepere ontroering.


Onze werkwijze is vrij van harde confrontatie-technieken of feedback methoden, oordelen en veroordelen. Dat wat bij ieder in hart en ziel leeft, wordt door de anderen gerespecteerd. Het elkaar aanreiken van andere of nieuwe zienswijzen gebeurt altijd vanuit kwetsbaarheid, vrijheid en zonder de drang van overtuigen of door ongevraagd adviezen.


Begeleiding

De begeleiding is in handen van Walter de Zeeuw en Marijke Sies. Beiden al vele jaren werkzaam als geestelijk begeleider en coach; verzorgen lezingen, trainingen en hebben ruime ervaring in het begeleiden van workshops, groepen en individuele cliënten. De meditaties en de lezingen worden verzorgd door Walter. 


Praktisch

Zie voor meer praktische informatie, zoals tijden, locatie en kosten, bij het tabje praktisch


Heb je vragen, neem contact met ons op

Mail naar info@walterdezeeuw.nl

Of bel 06-13892072, liefst na 11.00 uur. Je krijgt dan Marijke Sies aan de telefoon.


Kennismaking

Voor dit programma vormen wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en kwetsbaarheid de basis. Daarom vinden we een wederzijdse kennismaking met iedere deelnemer voor aanvang van het jaarprogramma belangrijk. Tijdens het gesprek willen we tevens meer helderheid verkrijgen over de ontwikkelings-vragen en -behoefte.   


Dit gesprek, met Walter de Zeeuw en Marijke Sies, duurt ca. 1,5 uur. Mocht je onverhoopt besluiten niet deel te nemen aan het jaarprogramma, dan vragen wij een (bescheiden) vergoeding van € 50,- tot € 75,- afhankelijk van het inkomen.


Heb je behoefte aan een uitgebreider gesprek over je individuele situatie of persoonlijke vragen, kijk dan bij Individuele ontwikkeling en begeleiding.


Aanmelden

Aanmelden is momenteel niet meer mogelijk. Heb je belangstelling voor het seizoen 2020-2021, laat het ons weten, klik op belangstelling.

Lukt dit onverhoopt niet of heb je vragen mail naar info@walterdezeeuw.nl of bel naar 06-13892072 (Marijke Sies) liefst na 11.00 uur.


Ervaringen

Lees over ervaringen van eerdere deelnemers, klik hier

Jaarprogramma 7 fasen van bewustzijnsontwikkeling 2019-2020.pdf

Klik op de foto om de brochure te openen

Stuur de brochure gerust door!