Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      nieuw       links     onze werkplaats     contact

Mysterie van Golgotha  

In het jaar 33 voltrok zich een bijzondere gebeurtenis in Palestina. Op een lage heuvelrug, Golgotha, net even buiten de oude stad Jeruzalem wordt Jezus van Nazareth gekruisigd.
Wat zich daar werkelijk, in het diepste geheim voltrok, laat zich niet zomaar even beschrijven. Rudolf Steiner sprak hier vele malen over in zijn lezingen en noemde dit Het mysterie van Golgotha. Hij zei: “Wat daar gebeurde, vormde het begin van de grootste evolutie ooit op aarde, voor de ontwikkeling van de individuele mens, de gehele mensheid en het leven op Aarde”.   
 
Eeuwenlang was dit mysterie alleen toegankelijk voor ingewijde mystici; zij wisten altijd al dat de kruisdood van Jezus Christus zoveel meer was dan een historische gebeurtenis.
Echter in onze tijd wil dit mysterie zich openbaren aan alle mensen van goede wil. Daarom ook worden steeds meer mensen zich bewust dat we in een heel bijzondere tijd leven. Niet alleen in het uiterlijk leven, maar juist in het innerlijk leven treden er vele veranderingen op. Zij beginnen te voelen én te ervaren dat zich nieuwe geest- en liefdeskrachten en vermogens innerlijk openbaren en groeit ook het inzicht dat dit alles mogelijk werd door Het mysterie van Golgotha.  


In ons werk in de Innerlijke Werkplaats neemt meditatie een belangrijke plaats in. Zo hebben we in de afgelopen jaren met verschillende jaargroepen de rozen-kruismeditatie beoefend, zoals Rudolf Steiner deze heeft aangereikt.

Door het intensief beoefenen van de kruismeditatie, mochten we ervaren hoe deze zich stap voor stap verdiepte en vormde tot een meditatie om het mysterie van Goede Vrijdag en het Paasfeest op een nieuwe wijze innerlijk te beleven. Bovendien zal het ons nieuwe inzichten en nieuwe helende en genezende geestkrachten schenken.

Deze meditaties en innerlijke voorbereiding staan centraal in deze workshop van 1 dag.  


Denken, voelen en de bewustzijnsziel

Het bijzondere aan de kruismeditatie is, dat we deze opbouwen door ons gewone denken te gebruiken. Door in meditatie bewust onze aandacht en denken te richten op het kruis, brengen we ons denken in het gebied van het hoger bewustzijn.

Dit hogere denken (verstandsziel) en de innerlijke waarnemingen (gewaarwordingsziel) voeden samen de bewustzijnsziel in de mens, waardoor nieuwe vermogens in de ziel ontwaken. Vermogens als de kracht van imaginatie en inspiratie, komen stap voor stap tot ontwikkeling.  


Deze nieuwe vermogens stellen ons in staat om ons bewuster met de aarde te verbinden en met hoofd en hart -denkend en voelend- bewust te worden van ons Hoger Zelf en de hogere geestelijke wereld; de geestwereld waaruit wij allen zijn voortgekomen.

In deze spannende tijd mogen en kunnen we ons opnieuw met die geestelijke wereld leren verbinden. Het is deze hogere geestwereld, die ons haar kosmische wijsheid en liefde wil schenken, opdat wij innerlijk verhoogd worden. En wij mensen ons hart en ziel ontwikkelen tot wij zelf dragers worden van die goddelijke wijsheid en de Christusliefde en deze laten uitstromen naar alle mensen die haar nodig hebben, naar alle leven; alle dieren, bomen, planten en wezens en naar Moederaarde.  


Programma

Het beoefenen van de kruismeditatie vormt de kern van dit korte programma. Deze meditaties worden ondersteund door korte inleidingen en ruimte voor vragen. Om thuis te oefenen, ontvangen de deelnemers de nieuwe Meditatie CD; ‘Golgotha-Kruismeditatie’.    


Wat gaan we doen?


Ochtend

Kennismaking

Inleiding:  Wat is de kruismeditatie en hoe bouwen we deze op.

Oefenen:  Meditatie, opbouw van het kruisbeeld.


Middag

Inleiding:  “Het mysterie van Golgotha”. Hoe kunnen wij Goede Vrijdag vieren?

De Golgotha kruismeditatie

Ruimte voor vragen en dialoog


Sfeer

Met de Innerlijke Werkplaats willen we een plek bieden voor echte ontmoetingen, waarin verbinding, betrokkenheid en kwetsbaarheid geleefd worden. Daartoe werken we in kleine groepen van maximaal 8 deelnemers. Onze bijeenkomsten kenmerken zich door openheid, oprechtheid, ontspanning, evenals geborgenheid, vrijheid in verbondenheid en het elkaar van hart tot hart (leren) ontmoeten. Ruimte voor humor, een (glim)lach of een traan van aangeraakt worden of diepere ontroering.


Onze werkwijze is vrij van harde confrontatie-technieken of feedback methoden, oordelen en veroordelen. Dat wat bij ieder in hart en ziel leeft, wordt door de anderen gerespecteerd. Het elkaar aanreiken van andere of nieuwe zienswijzen gebeurt altijd vanuit kwetsbaarheid, vrijheid en zonder de drang van overtuigen of door ongevraagd adviezen.


Begeleiding

De begeleiding is in handen van Walter de Zeeuw en Marijke Sies. Beiden vele jaren werkzaam als geestelijk begeleider en coach; verzorgen lezingen, trainingen en hebben ruime ervaring in het begeleiden van workshops, groepen en individuele cliënten. De meditaties en de lezingen worden verzorgd door Walter. 


Nieuwe meditatie CD

Op dit moment leggen we de laatste hand aan een nieuwe meditatie CD met de titel: Golgotha-Kruismeditatie. De cd is de jongste telg in de serie ‘jaarfeesten beleven door meditatie’. We geven deze uit in eigen beheer. Deelnemers aan deze workshop ontvangen de cd ter ondersteuning van de meditatie-oefeningen thuis. De kosten hiervoor zijn inbegrepen bij de workshopkosten.
Wil je meer weten over deze meditatie cd, klik hier


Antroposofie in het dagelijks leven

Verschillende bronnen

Genoemde thema’s en onderwerpen benaderen we vanuit de antroposofie, de geesteswetenschap zoals Rudolf Steiner deze heeft aangereikt. We proberen, in alle bescheidenheid, gehoor te geven aan de oproep van Rudolf Steiner om zijn veelomvattende en belangrijke werk verder uit te bouwen. Onze intentie is de antroposofie niet uitsluitend te bestuderen, maar haar juist in het innerlijk en uiterlijk leven tot leven te brengen en te zoeken naar de concrete toepassing in ons eigen dagelijks bestaan.

Een andere belangrijke bron van inspiratie zijn de vele boeken en lezingen van Hans Stolp, die in Nederland en daar buiten het esoterisch Christendom op een invoelende en leefbare wijze aanreikt. Ook werken we met de inzichten van andere (hedendaagse) leerlingen van Rudolf Steiner als Emil Bock, Friedrich Rittelmeyer, Valentin Tomberg, Stefan Lubiekski, Jörgen Smit, Bastiaan Baan, Judith von Halle en vele anderen.


Wat kan deze workshop voor je betekenen…

 

Voor wie


Enige meditatie ervaring is welkom maar niet noodzakelijk.


Voorbereiding

Heb je weinig of geen meditatie-ervaring, dan is het zinvol om je thuis voor te bereiden met behulp van onze meditatie CD-basismeditaties, meditatie als weg naar het Hoger Zelf.


Zie voor praktische informatie, tabje praktisch


Vragen of belangstelling

Mail naar info@walterdezeeuw.nl of bel op 06-13892072 na 11.00 uur. Je krijgt dan Marijke Sies aan de telefoon.


Ervaringen

Lees over ervaringen van deelnemers aan onze activiteiten, klik hier
1 dag


meditatie
workshop
Golgotha-kruismeditatie
Jaarfeesten beleven door meditatie


voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen

Inclusief CD
CD Golgotha-Kruismeditatie