Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      nieuw       links     onze werkplaats     contact

Jaarprogramma


Werk & leven in ontwikkelingMens, werk & leven in bewustzijnsontwikkeling

Dit intensieve ontwikkelingsprogramma is voor mensen die zoeken naar verandering, vernieuwing, inspiratie, zingeving in het werk. Of zoeken naar een gezonde balans in werk en leven. In dit kernprogramma brengen we persoonlijke en spirituele ontwikkeling samen en verbinden dit met de werk- en levensloopontwikkeling.

Niet vaag, zweverig, maar heel concreet en doelgericht werken aan de eigen (toekomstige) werkleven-ontwikkeling. Uiteenlopende vragen en thema’s komen aanbod, zoals: inzicht in de eigen talenten en verborgen krachten; zelfsturing, innerlijk leiderschap en authenticiteit. Het is het Ken U Zelf; wie ben ik, wat kan ik nog meer en wat wil ik? Inzicht in de diepere verlangens en eigen ontwikkelingsbehoeften? En ook wat betekent zingeving of betekenisvol werken voor mij en hoe geef ik er praktisch invulling aan? Hoe herken ik energieverslinders en hoe ga ik om met de eisen en emoties van het werk?


Veranderingen en vragen

In ons werk zijn we geneigd het ego voorrang te geven. Werken, hoe uitdagend en plezierig ook, betekent immers ook presteren, doorzetten, volhouden en voldoen aan vele verwachtingen. Ook die we aan onszelf opleggen.

Rekening houden met belangen van cliënten, klanten, collega’s én onze leidinggevende of opdrachtgevers. En dus zetten we onze eigen belangen en behoeften regelmatig opzij.  Zijn we nog jong, volop aan het ontdekken, een beroep en positie verwervend en vol passie en gedreven aan het werk, dan is dit alles heel gezond.

Echter op enig moment, komen er twijfels en vragen over wat ben ik aan het doen. Ook de vraag ben ik nog wel zo happy met mijn werk (en leven) of de twijfel doe ik wel de juiste en goede dingen. Vragen die niet zomaar weer weggaan en we voelen: dit gaat over iets fundamenteels, al krijgen we er niet gemakkelijk een vinger op. Door leeftijd en andere levensgebeurtenissen, ben je een nieuwe levensfase binnengetreden; een fase die in aanvang erg onbestemd lijkt, want zij schudt stevig aan je levensboom. Wie er niet bang voor is, het niet uit de weggaat maar het serieus neemt, die ontdekt al spoedig dat deze levensfase je heel veel moois wil schenken en in het bijzonder de weg opent voor het ontwikkelen van innerlijk bewustzijn. Je mag gaan ontdekken wie je echt bent, wat je nog meer kunt en wat je echt wilt. Lees meer bij ‘voor wie’


Hoofd, hart en handen

Deze innerlijke ontwikkelingsweg laat ons nòg iets wezenlijks ontdekken: “het verlangen naar vrijheid”. Ze leert ons dat ons echte IK zoveel meer is dan ons gewone rationele en logische denken, emoties en willen. Dit echte Ik noemen we ons Ik-Bewustzijn en het is deze IK, die verlangt naar vrijheid. Niet de vrijheid zoals we kennen van vakantie en niets doen, maar het diepe verlangen naar een innerlijk vrij-mens zijn. Het IK dat niet langer vanuit gewoonte of automatisme denkt, spreekt, voelt of handelt, maar dat vanuit een vrije IK, steeds opnieuw bewust zelf kiest. Dat vrij is in haar denken, voelen en willen en dat zelfstandig en onafhankelijk van wat anderen van ons vinden, hoofd, hart en handen laat samenwerken.


De intentie  

Met dit inspirerende programma maken we een intensieve start met het zoeken, ontdekken en vinden van de eigen individuele antwoorden en ontwikkelingsrichting. Je bouwt aan een stevig fundament voor je huidige en toekomstige werk- & levensloopontwikkeling, levend en werkend vanuit innerlijke kracht.


Ontwikkelingsprogramma

Het programma is opgebouwd uit een aantal geselecteerde kernthema’s uit eerdere trainingen en workshops, die wij de afgelopen 12 jaar hebben ontwikkeld en verzorgd, deze thema’s zijn:Het programma bestaat uit een aantal modulen, verdeeld over de verschillende bijeenkomsten, zie tabje programma.


* download gratis de publicatie `de 9 verborgen zielenkrachten


Individuele coaching & de ontwikkelingssleutel

Dit ontwikkelingsprogramma is een generiek programma, waarin een verscheidenheid aan thema’s wordt aangereikt, die door de deelnemers zelf verdiept kunnen worden. Ter ondersteuning hiervan, voeren we in de loop van het programma met iedere deelnemer 2 individuele coachgesprekken.

Het ontwikkelen van de individuele zielenkrachten en talenten vormt één van de basispijlers in dit programma.
Tussen de 2e en 3e workshop dag hebben we met iedere deelnemer nog een individueel coachgesprek, met als doel om het inzicht in die eigen talenten te verdiepen èn in de typisch eigen ego-valkuilen.


Deze 3 gesprekken vormen een vast onderdeel van het programma (en zijn bij de prijs inbegrepen). Afhankelijk van de ontwikkelingsvragen en behoeften kan het raadzaam en zinvol zijn, om parallel aan het programma, meer coachgesprekken te voeren. Hierover worden zo mogelijk vooraf heldere afspraken gemaakt, zie intakegesprek.  


ZZP’ers

Het programma is ook zeer geschikt voor mensen die werken als ZZP’er en worstelen met bepaalde vragen en thema’s over hun eigen ontwikkeling.

Ook(juist) voor mensen die overwegen om als ZZP’er te gaan werken om hun innerlijke talenten beter te leren kennen en verwoorden naar hun (toekomstige) cliënten/opdrachtgevers.


Burn-out problematiek

Aan dit programma nemen ook geregeld mensen deel die worstelen met chronische vermoeidheid, (re-integratie) bij burn-outproblematiek.


Zingeving 55plus

Een bijzondere doelgroep vormen de mensen die de leeftijd van 50-55 jaar hebben en zich afvragen ‘hoe wil ik nu verder met mijn werk en leven. Ik heb nu al zolang gewerkt en heb nog ruim 15 jaar te werken, maar hoe blijf ik daarbij gezond, hoe zorg ik dat ik er vreugde en plezier in houd’?  

 

Opbouw van het programma

Dit jaarprogramma bestaat uit 9 bijeenkomsten. Zie praktisch voor de data.


Cursusmateriaal

Deelnemers ontvangen een uitgebreide workshopmap met artikelen van Walter de Zeeuw, hoofdstukken van boeken en ruimte voor eigen aantekeningen.

 

Begeleiding

De begeleiding is in handen van Walter de Zeeuw en Marijke Sies. Beiden al vele jaren werkzaam als coach en trainer, zowel in het bedrijfsleven als bij (zorg)instellingen als bestuur- directie- en managementcoach en leiderschapstrainers en hebben ruime ervaring in het begeleiden van workshops, groepen en individuele cliënten.

Naast zijn werk als senior en hoofd P&O heeft Walter veel ervaring opgedaan als loopbaanontwikkelingscoach en levensloopbegeleider, in het bijzonder gericht op de 2e grote levensfase (de ontwikkeling van de ziel).  


Karakter en sfeer

Het ontwikkelingsprogramma heeft een dynamische opbouw, ook qua sfeer en karakter. Afwisselend worden sommige thema’s als een cursus aangeboden, of door korte lezingen en inleidingen. Andere thema’s hebben een echt workshopkarakter. Het leren zelf-ontwikkelen en het werken aan de individuele vragen en thema’s van de deelnemer staan centraal. Het vraagt van alle deelnemers een actieve rol en bijdrage, inclusief het thuis voorbereiden d.m.v. oefeningen en opdrachten.


Met de Werkplaats willen we een plek bieden waar echte ontmoetingen mogelijk zijn, waarin verbinding en betrokkenheid geleefd worden en leren van en door elkaar. Daartoe werken we in kleine groepen, tussen de 7 en 12 deelnemers. Onze bijeenkomsten kenmerken zich door openheid, ontspanning, evenals veiligheid en geborgenheid. Ruimte voor humor, een (glim)lach of een traan van aangeraakt worden of ontroering.


We schromen niet om ook lastige thema’s aan te kaarten of feedback te geven als dit nodig is, maar onze werkwijze is vrij van harde confrontatie-technieken, van oordelen en veroordelen. Dat wat bij ieder in het eigen hart en ziel leeft, wordt door de anderen gerespecteerd. Het elkaar aanreiken van andere of nieuwe zienswijzen gebeurt altijd vanuit kwetsbaarheid, vrij-latend en zonder de drang van overtuigen of door ongevraagde adviezen.


Intakegesprek

Voorafgaand aan het programma vindt met iedere individuele deelnemer een uitgebreid intakegesprek plaats. Het doel hiervan is tweeledig; 1. elkaar leren kennen en een goede basis leggen voor wederzijdse vertrouwen en 2. Verkennen en inventariseren van de ontwikkelings-vragen, -behoefte en specifieke verwachtingen.   

Dit gesprek is met Walter de Zeeuw en Marijke Sies, duurt ca. 2 uur. De kosten hiervoor zijn opgenomen in de totaalprijs. Je inschrijving is pas definitief na dit intakegesprek.


Praktisch

Zie voor meer praktische informatie, zoals tijden, locatie en kosten, bij het tabje praktisch


Heb je vragen, neem contact met ons op

Mail naar info@walterdezeeuw.nl of bel 06-13892072 na 11.00 uur. Je krijgt dan Marijke aan de telefoon.


Aanmelden

Aanmelden is momenteel niet meer mogelijk. Heb je belangstelling voor het seizoen 2020-2021, laat het ons weten, klik op belangstelling.

Of mail naar info@walterdezeeuw.nl of bel 06-13892072 (Marijke), liefst na 11.00 uur.

 

Ervaringen

Lees over ervaringen van eerdere deelnemers, klik hier

We starten met 2 groepen:


groep 1

leidinggevenden, managers
staffunctionarissen,
zzp-ers


groep 2
niet-leidinggevenden

Thema’s o.a.: