Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      links     onze werkplaats     contact

6 basisoefeningen
voor spirituele ontwikkeling en het openen van ons hart(chakra)
Klik hier om terug te gaan naar het hoofdmenu

De 2e oefening | Wilsoefening: Beheersing of meesterschap over ons handelen! Of het handelen uit eigen initiatief

Doe iedere dag op een vast tijdstip een specifieke handeling.

Je neemt je voor om vier weken achtereen op een vast tijdstip een handeling te doen. De handeling kan alles zijn, zoals het trekken aan je linker oorlelletje, het losmaken en weer vastmaken van je veters, maar ook een zinvolle handeling zijn. Bv. op een vast tijdstip een kop thee voor je zelf zetten. De variaties zijn eindeloos.

Je kunt het tijdstip voor de gehele vier weken vastzetten, of - en dit is moeilijker - iedere dag een ander tijdstip kiezen.

De moeilijkheid van deze oefening is niet om een handeling te bedenken, maar om hem iedere dag op het door jou vastgestelde tijdstip te doen. Vaak denk je een uur voor het tijdstip aan de oefening en dan weer een kwartier ervoor en nog eens vijf minuten ervoor, maar dan gaat de telefoon of iemand zegt iets tegen je en voor je weer aan de oefening denkt is er een uur voorbijgegaan. En je wilde de oefening nog wel zo graag doen. Toch werd je in beslag genomen door hetgeen anderen van je wilden of door één of andere gedachte. Het is in zo’n geval goed om de oefening alsnog te doen. 

De zin van het vaste tijdstip is dat je je wil moet vasthouden en tevens jezelf moet terughouden tot het gekozen moment is aangebroken. Het bewustzijn voor wat je werkelijk wilt doen groeit hierdoor.

De oefening heet ook wel handelen uit eigen initiatief. Het doel is om zelf initiatief te nemen in je handelingen, je wil beter te richten en standvastiger te worden. 

Omdat veel, zo niet de meeste handelingen die we op een dag doen, gedaan moeten worden voor anderen, zijn er niet veel handelingen die we echt voor onszelf doen. De oefening is een afspraak met onszelf om iets te doen. Zo’n afspraak is veel moeilijker na te komen dan een afspraak met een ander.

Enkele aanwijzingen om de oefening te laten slagen:

Het helpt om een tijdstip te kiezen dat makkelijk is. Als je iedere dag om zeven uur opstaat, bijvoorbeeld kort daarna. Als je iedere dag om zes uur eet, om vijf voor zes. Vaak zul je zien dat je als je in een ander ritme zit, de oefening moeilijker is vol te houden. Zodat het wel door de week lukt, maar niet zo makkelijk in het weekeinde. Dan moet je je wil sterker inspannen.

Vorm ’s morgens een beeld van het uitvoeren van de handeling op de plek en in de omstandigheden waar je naar verwachting op het vastgestelde tijdstip zult zijn. Je hebt dan al een beeld van het slagen van de oefening. Als je dat beeld vasthoudt, is de kans groter dat je oefening lukt.

Neem een oefening met humor, hij is dan makkelijker vol te houden. Je wordt normaal al vrolijk als de oefening lukt en dan nog net iets meer.

Als het erg moeilijk is om de oefening te doen, hang dan een briefje op om je te helpen eraan te denken.Bron: grotendeels overgenomen en deels bewerkt naar de voormalige website van Tom van Gelder (1953-2011), met bijzondere dank aan al het werk dat Tom voor ons heeft gedaan!