Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      links     onze werkplaats     contact

Met de Innerlijke Werkplaats…


richten we ons op bewustzijnsontwikkeling van de mens door innerlijke scholing en ontwikkeling; de mens en het bewustzijn van lichaam, ziel en geest in de mens; het Hoger Zelf of Ware Ik.

Ons werk is gestoeld op de kennis, inzichten en ervaringen met de geestes wetenschap & esoterisch Christusbewustzijn, het werk van Rudolf Steiner, Valentin Tomberg, Jorgen Smit, Carl Jung, Hans Stolp en anderen. Altijd zoekend naar de verbinding met en toepassing in het dagelijks leven.


Thema's die ruim aandacht krijgen zijn:


Ontmoeting

We willen een plek bieden voor echte ontmoetingen, waarin verbinding, betrokkenheid en kwetsbaarheid geleefd worden. Daartoe werken we in kleine groepen, tussen de 7 en 12 deelnemers. Onze bijeenkomsten kenmerken zich door openheid, oprechtheid, ontspanning, evenals geborgenheid, vrijheid in verbondenheid en het elkaar van hart tot hart (leren) ontmoeten. Ruimte voor humor, een (glim)lach of een traan van aangeraakt worden of diepere ontroering.