Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      links     onze werkplaats     contact

Nieuwsbrief
Nieuwsbrieven

Klik hier om je in te schrijven en voor een overzicht van eerdere nieuwsbrieven.

Lezingen

Lezingen op locatie te verzorgen

Voor de onderstaande lezingen zijn (nog) geen data gepland. Wil je één van deze lezingen in je eigen spirituele kring of groep organiseren, neem dan gerust contact met ons op. Mail info@walterdezeeuw.nl of bel 06-18083826.

Regelmatig verzorg ik inspirerende lezingen over uiteenlopende onderwerpen, maar altijd op het raakvlak van mens en de ontwikkeling van haar ziel en in het licht van de esoterische Christelijke traditie. Niet als een geloof of een dogma, maar met de vraag: “wat kunnen we hiervan leren, hoe kunnen we ons van binnen laten aanraken”, door de grote kosmische Bron van Liefde?   


Lezingen blijken keer op keer bij mensen iets aan te raken wat hen een inzicht geeft, een “zie je wel… ik heb het altijd wel geweten”-ervaring of een bemoediging. Lees hier enkele reacties van mensen die een lezing hebben bijgewoond om een indruk te krijgen.

Lezing  Op weg naar de Nieuwe Aarde; Het tijdperk van de Aartsengel Michael


We leven in de overgangstijd van de oude naar de nieuwe Aarde, welke gepaard gaat met de nodige crisissen. Oude instituties vallen om. Velen willen teruggrijpen naar oude waarden en normen, zoekend naar houvast en uiterlijke zekerheden. Tevergeefs? Deze tijd roept ons op tot iets wezenlijk anders, tot een nieuwe bewustwording, een nieuwe levenshouding en het leren vertrouwen op ons Innerlijke of Hoger Zelf. Lees meer...

Lezing  Engelen in ons dagelijks leven


We leven in een bijzondere tijd, een tijd waarin we de overgang maken van de oude naar de nieuwe aarde, van de onbewuste mens naar de bewuste mens. Wat komen de engelen ons hierin brengen, wat mogen we hen verwachten. Wat wordt er anders, in de nieuwe tijd? Laat je inspireren en ontdek wat engelen in jouw leven kunnen betekenen. Lees meer...

Lezing  Ontmoet jezelf en de ander van Hart tot Hart; Aartsengel michael impuls voor vrijheid en de echte ontmoeting

Iedere nacht legt Aartsengel Michael ons twee belangrijke impulsen in ons hart: het verlangen echt vrij te zijn, op eigen benen staan en op een liefdevolle wijze onze verantwoordelijkheid te dragen. Door niet langer je eigen verlangens ondergeschikt te maken aan die van anderen. En het verlangen naar echte ontmoetingen, van hart tot hart. Lees meer…

Lezing  Het onze Vadergebed in een nieuwe betekenis; De geestelijke ontwikkeling van onze chakra’s


Op een keer vroegen de discipelen: leer ons bidden. Jezus gaf hen het Onze Vader/Moeder-gebed en sloot met dit gebed aan bij hun voorkennis over inwijding en over de chakra’s. Hoe leren wij op een nieuwe manier bidden én mediteren? Eeuwenlang moesten wij in een soort van afgescheidenheid leven, maar aan die tijds is nu een einde gekomen. De nieuwe verbinding tussen lichaam, ziel én geest mogen wij nu zelf weer tot stand leren brengen. Lees meer…

Ontmoeten van Hart tot Hart, Michaël impuls Het onze Vadergebed/Chakra's Op weg naar de nieuwe aarde