Walter de Zeeuw

De Innerlijke Werkplaats

spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording

webwinkel      links     onze werkplaats     contact

Rond deze inspirerende thema’s bieden wij een paar keer per jaar workshops aan:


  1. Workshop ‘Trouw aan je hart, Ontwikkel ZES eigenschappen’

  2. Workshop ‘Ontwikkeling van onze chakra’s door meditatie en het Onze Vader gebed’


  1. Zomerworkshop ‘Mystieke kracht van het Onze Vader gebed & de geestelijke ontwikkeling van de chakra’s


Workshop ‘Trouw aan je hart, Ontwikkel de ZES eigenschappen’

Tijdens deze workshop van 6 middagen of avonden krijg je inzicht in de 6 basis-eigenschappen. Elke bijeenkomst starten we met een korte inleiding en meditatie-oefening, waarna we praktisch aan de slag gaan, met de genoemde 6 basisoefeningen. De eerste 3 basisoefeningen; meesterschap over respectievelijk het denken, het willen en het voelen, staan hierin centraal. Deze workshop is ook een leuke gelegenheid om kennis te maken met ons en onze Werklaats. Meer informatie…Workshop ‘Ontwikkeling van onze chakra’s door meditatie en Het Onze Vadergebed

In deze workshop staat het mediteren ‘als weg naar het Hoger Zelf’ centraal. We gaan ontdekken hoe we in meditatie elk Chakra kunnen ‘waarnemen’, ziend en voelend. En in het bijzonder dat elk chakra een krachtig te voelen ‘energetisch knooppunt’ is. Een knooppunt, waarin hogere kosmische of aardse energieën verbinding maken met onze ziel en in ons fysieke lichaam stromen. We gaan ontdekken dat de chakra’s nog meer zijn dan dat, het zijn geestelijke zintuigen; zeven nieuwe zintuigen van de ziel, die ons nieuwe waarnemen en ontwikkelingsmogelijkheden schenken. En ook heling en genezing kunnen schenken.

Tijdens de meditatie worden de chakra’s verbonden met het zo krachtige Onze Moeder/Vadergebed. We hebben deze meditatie de afgelopen jaren verder ontwikkeld, opdat ieder die deze workshop volgt, er thuis verder mee aan het werk kan gaan. Meer informatie…


Wil je een vervolg of verdieping, dan nodigen we je van harte uit voor de zomervakantie-workshopweek Mystieke kracht van het Onze Vader gebed en chakra-ontwikkeling Zie hieronder.Zomerworkshop Mystieke kracht van het Onze Vader gebed & de geestelijke ontwikkeling van de chakra’s
In deze prachtige zomervakantie/workshopweek staat, naast het mediteren met de chakra’s en het Onze Moeder/Vadergebed, ‘het werken aan je Zelf’ centraal.

Elke dag begint met deze meditatie. Naast de korte inleidingen, gaat ieder voor zichzelf aan het werk met zijn of haar geestelijke verdieping. We doen dit op een ontspannen wijze, in respect en kwetsbaarheid verbonden.

We ontdekken dat elk chakra, als zintuig van de ziel, een heel eigen specifieke rol en betekenis vervult. Dat de chakra’s meer zijn dan alleen ontvangende energieknooppunten. Dat ze in geestelijke zin, juist schenkende, helende en genezende bronnen zijn. Dat chakra’s poorten zijn, die lichaam, ziel én geest verbinden. We krijgen inzicht in wat nu het ‘Hoger Zelf’ is en hoe je de chakra’s kan leren openen. En ook hoe je leert vertrouwen op de informatie die deze nieuwe zintuigen je geven? Ook tijd voor plezier, ontspanning en vakantie.

Locatie midden Drenthe. Meer informatie…6 basisoefeningen
voor spirituele ontwikkeling en het openen van ons hart(chakra)